Cum! Când vreunul din voi are vreo neînţelegere cu altul, 
îndrăzneşte el să se judece cu el la cei nelegiuiţi, şi nu la sfinţi?

(1 Corinteni 6:1)

Planul conceput de Dumnezeu pentru rezolvarea neînţelegerilor şi a prejudiciilor personale rămâne acelaşi, indiferent de caracterul ofensei. De multe ori, dificultatea va fi înlăturată dacă stăm de vorbă personal şi în spiritul lui Hristos cu cel care este de vină. Mergi la cel greşit cu inima plină de dragostea şi simpatia lui Hristos şi caută să rezolvi problema. Discută cu el calm şi liniştit. Niciun cuvânt mânios să nu-ţi iasă din gură. Foloseşte acele cuvinte care să apeleze la conştiinţa lui. Adu-ţi aminte de cuvintele: „Gne întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte şi va acoperi o sumedenie de păcate” (Iacov 5:20).

Du-i fratelui tău remediul care îl va vindeca de boala înstrăinării. Fă-ţi partea pentru a-1 ajuta. De dragul păcii şi unităţii bisericii, consideră lucrul acesta ca pe un privilegiu şi deopotrivă ca pe o datorie. Dacă te va asculta, l-ai câştigat de prieten.

Tot cerul este interesat de discuţia dintre partea vătămată şi partea greşită. Lumina cerului umple inima celui greşit atunci când el acceptă mustrarea adusă în dragostea lui Hristos şi atunci când îşi recunoaşte vina, cerând iertare de la Dumnezeu şi de la fratele său. Conflictul se încheie; prietenia şi încrederea sunt refăcute. Untdelemnul dragostei îndepărtează supărarea cauzată de greşeală. Duhul lui Dumnezeu uneşte inimă cu inimă şi în cer se cântă pentru unirea creată.

Când se roagă lui Dumnezeu şi se angajează să facă dreptate, să iubească mila şi să umble smeriţi cu Dumnezeu, cei uniţi astfel în părtăşie creştină au parte de mare binecuvântare. Dacă le-au greşit altora, ei continuă lucrarea de pocăinţă, mărturisire şi despăgubire, complet hotărâţi să-şi facă bine unul altuia. Aceasta înseamnă să împlineşti Legea lui Hristos.

„Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori” (Matei 18:16). Ia-i cu tine pe cei cu o judecată spirituală şi discută cu cel greşit despre răul făcut. S-ar putea ca el să cedeze la apelurile unite ale fraţilor lui. S-ar putea ca mintea lui să se lumineze când vede acordul lor în acea chestiune. -Mărturii, voi. 7, pp. 261-262

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO