Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea.

(Ioan 15:10)

Această unire cu Hristos, odată realizată, trebuie păstrată. Hristos a zis: „Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduce rod dacă nu rămâneţi în Mine.” Aceasta nu este o atingere întâmplătoare şi nici o legătură accidentală. Mlădiţa ajunge parte integrantă din viţă. Revărsarea de viaţă, de tărie şi putere de rodire de la rădăcină la ramuri nu este împiedicată de nimic şi este neîntreruptă. Despărţită de viţă, mlădiţa nu poate să trăiască. Nici voi, a zis Isus, nu puteţi trăi despărţiţi de Mine. Viaţa pe care aţi primit-o de la Mine nu poate fi păstrată decât printr-o legătură neîntreruptă. Fără Mine nu puteţi birui niciun păcat şi nu puteţi să vă împotriviţi niciunei ispite.

„Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămâne în voi.” A rămâne în Hristos înseamnă a primi fără încetare Duhul Lui şi a trăi o viaţă de supunere fără rezerve în slujba Lui. Canalul de legătură între om şi Dumnezeu trebuie să fie deschis continuu. După cum mlădiţa îşi trage neîntrerupt seva din viţa- de-vie, tot astfel şi noi trebuie să ne prindem de Isus şi să primim de la El, prin credinţă, tăria şi desăvârşirea Lui de caracter. […]

Viaţa viţei se va arăta prin rodul bogat de pe mlădiţe. „Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod, căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” Când trăim prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, se vor vedea în viaţa noastră roadele Duhului Sfânt; nu va lipsi niciunul.

„Tatăl Meu este Vierul. Pe orice mlădiţă care este în Mine şi nu aduce roadă, El o taie.” Chiar dacă pe dinafară s-ar părea că altoiul este unit cu viţa, se poate să nu aibă o legătură vitală cu ea. în cazul acesta, nu poate să se arate nici creştere, nici rodire. Tot astfel poate să fie o legătură aparentă cu Hristos, fără o unire adevărată cu El, prin credinţă. Oricine poate să intre în biserică prin mărturisire de credinţă, dar numai caracterul şi purtarea arată dacă este în legătură cu Hristos. Dacă nu aduc rod, astfel de oameni sunt ramuri amăgitoare. Faptul că sunt despărţiţi de Hristos aduce după sine o ruină totală, cum e aceea reprezentată prin mlădiţa moartă. „Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă, apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc şi ard.” – Viaţa lui Iisus, p. 676Luniţi ianuarie

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO