Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vâ veţi îmbrăca.

(Matei 6:25)

Poetul american John Greenleaf Whittier a compus textul unui imn în care aminteşte despre presiunea şi tensiunea în care trăim cei mai mulţi dintre noi, dar şi despre dorul nostru după găsirea păcii sufleteşti:

„Picurâ-ne, Doamne, cu pace-nrourată,
Până ne vei stinge tulburarea toată
Şi ia-ne de pe suflet povară şi pelin
Să-Ţi fie viaţa noastră Osana şi Amin,
Înmiresmată pace roată, roată.”

Când Hristos a venit pe pământ, evreii se aşteptau să fie eliberaţi din robia romană. Când a hrănitîn mod miraculos cinci mii de oameni cu doar cinci pâini şi doi peşti, ei au sperat că nu vor mai flămânzi niciodată. El le-a oferit Pâinea vieţii, iar ei s-au simţit înşelaţi. Le-a oferit pacea interioară când patria lor era sfâşiată de conflicte, şi s-au simţit jigniţi. S-au simţit ca un om care cere un ban şi primeşte în schimb o broşură.

Dumnezeu ne-a aşezat pe această planetă nu în primul rând ca să realizăm ceva, ci ca să fim cineva. Iar pentru a fi cineva avem nevoie de mai mult timp decât pentru a realiza ceva. Ceea ce contează este să avem pace cu Domnul, să fim echilibraţi, binevoitori şi compătimitori.

Isus Hristos a purtat veşmântul naturii noastre umane. Dar El nu a fost un simplu om. Aceia care se atingeau de marginea hainei Lui primeau de la El vindecare. Când suntem îngrijoraţi şi încordaţi din cauza necazurilor şi greutăţilor vieţii, ne purtăm ca orice necredincios. Avem nevoie de acea seninătate a sufletului care să impresioneze inimile celor cu care intrăm în contact.

De altfel, cei mai mulţi oameni nereligioşi nu admiră biserica în sine, ci îi admiră pe membrii ei care dau dovadă că sunt pătrunşi de prezenţa divină. Dumnezeul nevăzut ia chip în noi. Agitaţia nu ajută la nimic. În Hristos suntem încrezători şi liniştiţi!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO