Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.
Ieremia 29:11

Ideea de a călători dintr-un loc în altul poate fi interesantă, emoționantă sau dureroasă. O călătorie lungă cere de obicei răbdare, rezistență și disciplină. Pe drumul vieții, cu toții putem alege să Îl slujim pe Dumnezeu și să călătorim cu El. Fie că ești văduvă, soție, mamă singură, persoană care motivează, care încurajează sau consilier, îmbrățișează darul vieții pe parcursul călătoriei.

Pe drumul acesta cu Dumnezeu ni s-a făgăduit: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9). Odată ce am cerut și am primit curățirea de la Dumnezeu, drumul va continua cu sprijinul Său.

Călătoria spre ceruri este intensă, însă vom avea parte pe cale și de probleme și necazuri. Totuși, să înțelegem că, din moment ce Dumnezeu le-a îngăduit, El le va rezolva și le va îndrepta. Călătoria aceasta nu este un drum ușor, dar nimic nu este prea greu de biruit pentru Dumnezeu. Cuvântul spune: „Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic” (Iacov 1:2-4). Pe parcursul drumului vieții să știi că Dumnezeu Se află lângă tine.

La fel ca Iacov, e bine să ai o atitudine pozitivă față de necazurile vieții. Nu te plânge. În schimb, folosește oportunitatea de a accepta multele greutăți care apar pe cale și privește dincolo de experiențele prezente de disconfort. Prin credință vei vedea binecuvântările care strălucesc pe orizontul slavei și al recunoștinței. Stai liniștită! „Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc” (Iacov 1:12).

Dragile mele, iubiți călătoria! Dumnezeu oferă putere pe tot parcursul drumului; așa că încercați să deveniți călătoare puternice pe distanțe lungi. Veți ajunge până la final – „căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale” (Psalmii 91:11).

Drumul duce către ceruri. Rămâi pe el!

autor: Juliet L. Lucas Languedoc

Devoționalul pentru femei a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO