Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă, şi mărimea Lui este nepătrunsă. 
Psalmii 145:3

În 2017 am călătorit din Canada în Brazilia ca să-mi vizitez părinții, pe Giacomo și Guiomar. După ce am sărbătorit sfârșitul de an în marele oraș, am mers la apartamentul lor, aflat pe coastă. Tata a cumpărat biletele de avion, cu înțelegerea ca să-i dau banii când voi veni. Dar, odată ajunși acolo, el a refuzat să-i primească. Apoi mi-a venit o idee. Ca să evit să mă lupt cu el pentru a-l convinge să primească banii, am cheltuit acei bani pentru ei – alimente, benzină, gustări, mese la restaurant și orice altceva. Planul mergea bine, însă nu am anticipat reacția tatei. El a observat ce făceam. După câteva zile, mi-a dat mai mulți bani, chiar dacă am protestat. În loc să mă cert cu el, m-am hotărât să folosesc acei noi bani tot pentru ei: cursuri de gimnastică, daruri, flori… Totuși, nu am putut să folosesc toți banii, pentru că tata nu înceta să-mi dea și mai mult.

Aflându-mă în avionul de întoarcere acasă și rememorând acest fapt, am înțeles că Dumnezeu ne binecuvântează mai mult decât știm noi. „Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:20). El continuă să reverse peste noi binecuvântările Sale.

„… Dragostea Mea nu se va muta de la tine, şi legământul Meu de pace nu se va clătina…” (Isaia 54:10).

„Totuşi, Domnul aşteaptă să Se milostivească de voi şi Se va scula să vă dea îndurare!” (Isaia 30:18)

Cu cât Îi înapoiem mai mult, cu atât mai generos ne va binecuvânta. „Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună” (2 Corinteni 9:8). „… Cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce I le cer!” (Matei 7:11). El a dat tot ce a putut, chiar pe Fiul Său. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16).

Așadar, acum, la începutul zilei, să fim încrezători în binecuvântările lui Dumnezeu. Chiar și în cele mai dificile situații, El ne potopește cu binecuvântările Sale. Se bucură să dăruiască, pentru că El este dragoste. Lăudați-L pe Dumnezeu căci este minunat! El nu contenește să dăruiască.

Eunice Passos Molina Berger

Devoționalul pentru femei a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO