Alții, dar nu Rahav... - Devoțional femei. Fie ca Duhul Sfânt să ne atingă inima ca să putem primi harul lui Dumnezeu şi să permitem binecuvântărilor Sale să ne inunde viaţa prin bunătatea pe care o arătăm faţă de ceilalţi.

Ea îi suise pe acoperiş şi-i ascunsese sub nişte mănunchiuri de in, pe care le întinsese pe acoperiş. – Iosua 2:6

Ai avut vreodată întrebări despre povestea lui Rahav din Biblie? Eu am avut. De exemplu, de ce doi bărbaţi din Israel trebuiau să găzduiască în casa lui Rahav, care era desfrânată? Nu erau acolo prinţi, bătrâni sau bărbaţi sau femei mai bune în Ierihon la care să fi stat? Cum putea Dumnezeu să folosească o femeie păcătoasă ca Rahav? Dar noi toţi am păcătuit. Dumnezeu ne cunoaşte pe toţi la fel cum o cunoştea pe Rahav (vezi Psalmii 139:4). El ne-a ales pe noi, la fel ca pe Rahav, să împlinim planurile Sale. Să privim la caracteristicile pozitive din viaţa acestei femei curajoase.

În primul rând, Rahav a ales să îşi pună încrederea în Dumnezeul lui Israel. Celor doi israeliţi aflaţi în misiune sfântă, ea le-a spus: „Ştiu că Domnul v-a dat ţara aceasta. (…) Fiindcă am auzit cum, la ieşirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roşii (…), căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri şi jos pe pământ” (Iosua 2:9-11). Rahav şi-a bazat credinţa pe puterea şi grija de netăgăduit ale lui Dumnezeu faţă de poporul Lui.

În al doilea rând, Rahav nu doar că s-a încrezut în Dumnezeu, dar ea şi-a smerit inima înaintea Lui prin ascultare. Deşi împăratul Ierihonului îi trimisese o solie, dorind să afle încotro se îndreptau iscoadele israelite, ea şi-a riscat viaţa pentru a-i salva pe bărbaţii lui Dumnezeu mai degrabă decât să se supună împăratului Ierihonului. Fie ca şi noi să stăm de partea lui Dumnezeu în vremuri grele şi să fim credincioşi ca Rahav.

Nu în ultimul rând, Rahav nu a fost egoistă. Ea nu a cerut mila lui Dumnezeu doar asupra ei când Israelul venea să cucerească Ierihonul, ci a extins favoarea lui Dumnezeu faţă de neamul ei, tata, mama, fraţii şi întreaga casă. Ea a avut compasiune faţă de ceilalţi. Ah, cât de adesea devenim egoişti în rugăciunile noastre. Ne lipseşte compasiunea pentru ceilalţi.

Domnul să ne ajute să copiem exemplul bun al lui Rahav. La fel ca ea, poate şi tu te faci vinovată de un păcat sau altul, neavând speranţă, dar Dumnezeu are un scop pentru tine şi pentru cei pe care îi iubeşti. Ascultă glasul Său şi crede!

Într-o zi, când El se va întoarce să ne ia acasă, vom sărbători împreună cu Isus şi cu sfinţii în ceruri. Dar acum trebuie să ne pregătim pentru acel moment, cât încă suntem pe pământ.

Fie ca Duhul Sfânt să ne atingă inima ca să putem primi harul lui Dumnezeu şi să permitem binecuvântărilor Sale să ne inunde viaţa prin bunătatea pe care o arătăm faţă de ceilalţi.

Philomina Edu

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Devoționalul pentru femei a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO