Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriţi, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. – 2 Corinteni 7:6Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. – Romani 16:20

Poate eşti rănită emoţional, chiar te doare sufletul atunci când provocările par să fi preluat controlul asupra vieţii tale. Eu, când mă simt aşa, încerc să îmi amintesc că sunt copilul Dumnezeului celui viu. Mă simt încurajată şi întărită.

Asta deoarece ştiu că Dumnezeu este restauratorul sufletului meu. Dumnezeul cel atotputernic va aduce vindecare şi va scoate ceva frumos din cenuşă; El va transforma terenul meu de luptă în câmpii de binecuvântări. Domnul, care are un plan pentru mine în prezent şi în viitor, este pe tron şi întotdeauna deţine controlul. El este atotputernic.

Aş vrea să îţi sugerez ca, atunci când vin în calea ta provocări şi necazuri, când piedicile îţi blochează drumul, să chemi numele lui Isus. El doreşte să ne salveze. El este Mângâietorul, Susţinătorul, Vindecătorul, Tăria şi Protecţia noastră. Isus I-a încurajat pe ucenicii Săi cu următoarele cuvinte: „Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine” (loan 14:1).

Israeliţii, când erau pe punctul de a intra în Canaan, au trimis douăsprezece iscoade în ţara pe care doreau să o cucerească. Printre iscoade erau şi Iosua şi Caleb. Zece iscoade au adus un raport descurajator: „Am văzut uriaşi în cetăţile întărite. Nu putem cuceri ţara!” Dar Iosua şi Caleb au spus poporului descurajat să tacă şi Caleb le-a zis: „Haidem să ne suim şi să punem mâna pe ţară, căci vom fi biruitori!” (Numeri 13:30). Ei, vorbind în locul lui Dumnezeu, erau încurajatori. Dumnezeul israeliţilor este şi astăzi acelaşi Domn care ne încurajează atunci când suntem descurajaţi.

Nu te mulţumi să rămâi în valea întunericului. Dumnezeu va transforma văile noastre de plângeri în iazuri de binecuvântări. „Când străbat aceştia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare” (Psalmii 84:6). Ce cuvinte încurajatoare sunt acestea pentru noi, care în prezent umblăm prin această lume de păcat. Căminul nostru permanent este un loc plin de suferinţă şi durere. Dumnezeu are planuri mai bune pentru noi. Intre timp, El a prevăzut un scop pentru orice lucru pe care îl permite în viaţa noastră. Dacă ne aţintim privirea spre El, noi vom fi încurajaţi!

Doamne, îţi mulţumesc pentru că Tu eşti mai mare decât orice aduce Satana în viaţa mea. Cu bunătate, te rog, dă-mi tăria şi calmul Tău, o mână încurajatoare în vremuri grele şi de suferinţă.


Pauline Gesare Okemwa

Devoționalul pentru femei a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO