Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării: pentru aceştia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la viaţă spre viaţă. Şi cine este de ajuns pentru aceste lucruri? – 2 Corinteni 2:14-16

Dumnezeu alege de multe ori să ne vorbească prin intermediul lucrurilor pe care le-a creat.

Odată, o prietenă de-a mea a urmărit nişte albine bâzâind şi zburând voioase într-un cadru natural primăvăratic şi i-a venit ideea să cumpere un produs pentru împrospătarea aerului din locuinţă cu parfum de lămâie; parfumul a umplut toată casa.

Mai târziu, când i-am făcut o vizită, parfumul de lămâie m-a trimis cu gândul la un alt parfum care a umplut o casă. S-a întâmplat în ziua în care Hristos a acceptat invitaţia la masă a unui conducător iudeu. Scriptura ne relatează următoarele: „Când era Isus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, s-a apropiat de El o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump; şi, pe când sta El la masă, ea a turnat mirul pe capul Lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta şi au zis: «Ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump, şi banii să se dea săracilor.»

Când a auzit, Isus le-a zis: «De ce faceţi supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine. Pentru că pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul Meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii Mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune şi ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.»” (Matei 26:6-13)

Este un sentiment absolut extraordinar să-L vedem pe Dumnezeu la lucru în natură, pentru că ea ne îndreaptă privirea către El.

Cu cât mai extraordinar este faptul că El a binecuvântat un act de altruism făcut în Numele Său şi devenit parte integrantă a Evangheliei! Pavel spune că şi noi putem fi „o mireasmă a lui Hristos” printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pe cine vei înmiresma astăzi cu dragostea lui Dumnezeu?

Yan Siew Ghiang

Devoționalul pentru femei a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO