Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi… – Deuteronomul 6:7 p.p.

Eram în tramvai, în Bucureşti, întorcându-mă dintr-o vizită misionară pe care o făcusem unei doamne care, ulterior, a devenit primul rod câştigat pentru Hristos. Drumul până la gazda unde locuiam era destul de lung, dar am avut o surpriză deosebită. A urcat în tramvai un tânăr sărăcăcios îmbrăcat, care a început să recite „Luceafărul”, de Eminescu. Cu respiraţia întretăiată, muţi de uimire, am urmărit interpretarea lui ireproşabilă, iar multe persoane erau cu lacrimi în ochi. Toţi cei prezenţi i-au oferit bani, după puterile lor. Mi-am spus în sinea mea: Ce frumos ar fi să ştim pe de rost pagini întregi din Scriptură! N-ar mai avea loc vrăjmaşul unde să semene neghina lui!

Obişnuiam să memorez texte biblice, dar acum mi-am pus ca ţintă să urc mai sus, asa că am început să învăţ psalmi întregi şi paragrafe din Biblie şi Spiritul Profetic.

Ca mamă, m-am străduit să-i ajut pe copiii mei, de mici, să memoreze versete din Biblie şi acestea le-au fost lumină pe tot traseul vieţii. Mama lui Barry Black obişnuia la fel. Într-o zi, când avea treisprezece ani, Barry a trebuit să memoreze Proverbele 1:10: „Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei!” Chiar în acea zi, doi tineri din cartier i-au cerut să-i ajute să-i dea „o mamă de bătaie” unui alt băiat. Vorbind despre această întâmplare, Barry a povestit că şi-a amintit textul memorat şi a refuzat să îi însoţească. În ziua următoare a aflat că cei doi băieţi nu doar că l-au bătut pe celălalt tânăr, ci au ajuns chiar să îl omoare. Unul dintre cei doi tineri i-a mărturisit lui Barry că nu el, ci prietenul său era asasinul. Totuşi, cei doi au fost arestaţi şi condamnaţi la închisoare. Memorarea şi punerea în practică de către Barry a ceea ce spune Proverbele 1:10 l-a salvat de la închisoare. Astăzi, dr. Barry Black este al 63-lea capelan al Senatului Statelor Unite şi, până în prezent, singurul adventist de ziua a şaptea care ocupă o poziţie atât de înaltă.

Înmagazinând în mintea noastră minunatele făgăduinţe ale lui Dumnezeu, ne pregătim arme eficiente pentru a dejuca planurile lui Satana. În curând, nu vom mai avea nici Biblii, nici cărţi de imnuri, dar le vom putea citi de pe ecranul minţii noastre, dacă le-am memorat. „Numai aceia care şi-au întărit mintea cu adevărurile Bibliei vor rezista în ultimul mare conflict” (Tragedia veacurilor, p. 525).

Să ne luăm drept ţintă ca zilnic să culegem perle de rouă de pe pajiştea Scripturii şi să le păstrăm în cupa unei minţi curate, de unde slava cerească va izvorî pentru a-i lumina şi pe cei din jur.

Magdalena Toma, Arad

Devoționalul pentru femei a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO