Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit. (Isaia 12:2)

O prietenă a plecat pentru un timp la lucru în străinătate. M-a rugat să le dăruiesc vecinilor ei cărţi spirituale. Era un bloc înalt, cu multe apartamente pe etaj. M-am rugat, am luat cărţile şi am pornit la treabă de la ultimul etaj. Băteam la uşi, sunam, oamenii primeau cadoul de suflet al vecinei lor. Au fost şi refuzuri, dar destul de politicoase. La un alt etaj, cineva stătea la masă cu uşa întredeschisă. Auzind cum treceam de la o uşă la alta, a început să bombăne la adresa mea. L-am auzit ieşind şi m-am ascuns în dreptul unor dulapuri care erau pe hol. Am continuat la alte apartamente şi din nou l-am auzit ieşind din casă să mă caute. Din nou m-am aşezat în dreptul unui dulap, dar picioarele îmi tremurau. Am scăpat şi de data aceasta. Bărbatul era puţin sub influenţa alcoolului. Parcă făcându-i în ciudă, oamenii primeau cărţile. Aveam Calea către Hristos şi Adevărata zi de odihnă. În cele din urmă, i-am dăruit şi lui o carte…, se mai liniştise, apoi am trecut mai departe şi am terminat etajul. Mulţi primeau cu bucurie cărţile. N-am mai avut peripeţii. Lăudat să fie Domnul că m-a ocrotit! A doua zi, am revenit cu restul de cărţi şi am terminat aproape tot blocul. Nu a fost o coincidenţă că pe holul respectiv erau nişte dulapuri! După ele m-am putut ascunde la timpul potrivit.

Nu a fost o coincidenţă nici când, dorind să ofer o revistă Viaţă + Sănătate, la un cabinet medical, am întâlnit o persoană cu care am discutat despre credinţă şi care avea mult respect pentru noi şi urmărea postul Speranţa TV!

Doamne, descoperă-mi, astăzi, cine are nevoie de Tine? Cine este însetat după adevăr? Unde să-i caut pe cei ce vor să Te urmeze, dar rătăcesc încă?

Roagă-te ca Domnul, prin Duhul Său cel Sfânt, să te călăuzească unde să duci cărţi, reviste sau alte materiale. El îţi va deschide şi netezi calea, te va ocroti, iar tu vei avea bucuria de a lucra împreună cu El şi cu îngerii!

„Vă cer vouă, dragi lucrători creştini, să faceţi tot ce puteţi pentru a pune în circulaţie cărţile despre care Domnul a spus că trebuie semănate pretutindeni în lume. Faceţi tot ce puteţi pentru a le aşeza în căminele cât mai multor oameni cu putinţă. Gândiţi-vă ce lucrare mare se poate face, dacă un număr mare de credincioşi se vor uni într-un efort de a aşeza înaintea oamenilor, prin punerea în circulaţie a acestor cărţi, lumina pe care Domnul a spus că le-a va da… Duhul Sfânt vă va însoţi. Îngerii cerului vă vor însoţi, pregătind calea.” (Ellen G. White, Evanghelizarea prin literatură, p. 23)

Aurelia Evghenie, Galaţi, Moldova

Devoționalul pentru femei a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO