Dumnezeu ţine cont de lucrurile mici

 Dumnezeu dă tuturor cu mână largă…

(Iacov 1:5)

Eram proaspăt liceană şi mi-am dorit foarte mult să merg într-o excursie de weekend în străinătate. I-am rugat pe părinţii mei să mă ajute, însă nu erau într-o perioadă foarte bună din punct de vedere financiar. Mi-au acoperit toate cheltuielile, dar eu trebuia să mă descurc cu o anumită sumă, ca bani de buzunar, care nu era foarte mare. M-am gândit că mi-ar fi fost poate suficient şi totuşi m-am rugat lui Dumnezeu ca, dacă doreşte, să îmi ofere de undeva şi alţi bani. Sincer, eram puţin neîncrezătoare, dar m-am gândit că El a făcut lucruri şi mai mari, aşa că am aşteptat. însă se apropia ziua de întoarcere în ţară şi nici urmă de bani.

în seara dinaintea plecării, a venit la mine o cunoştinţă care şi-a cerut iertare pentru că nu a putut să mă găzduiască, şi a dorit să se revanşeze întinzându-mi un plic. Ghiciţi ce era acolo? Exact suma la care mă gândisem. Eram uimită, din cauza necredinţei mele, dar şi mulţumitoare pentru că Tatăl ceresc a ţinut cont de cererea mea.

Ai vreo dorinţă, draga mea? Spune-i lui Dumnezeu şi El îţi va da mai mult decât ai nevoie chiar la momentul oportun. Uneori, Dumnezeu te va încerca şi va dori să te înveţe lecţia răbdării, aşa că încrede-te în El până la capăt. Pune-L la încercare! Iată aici trei paşi:

  1. După ce citeşti din Cuvântul Său, aşază-te pe genunchi şi cere-I ceva de care ai nevoie în această zi.
  2. Aşteaptă şi nu te mai gândi la ce ai cerut; încrede-te în El!
  3. După ce ai primit răspuns, mulţumeşte-I, apoi împărtăşeşte-le şi altora bucuria, încurajându-i să facă la fel.

„După cum un păstor pământesc îşi cunoaşte oile, tot astfel Păstrul divin îşi cunoaşte turma răspândită în toată lumea… Isus ne cunoaşte pe fiecare în parte şi are milă de slăbiciunile noastre. Ne cunoaşte pe toţi pe nume. Cunoaşte chiar şi casa în care locuim şi pe fiecare din cei ce o ocupă. Adeseori, El a dat îndrumări servilor Săi să meargă pe o anumită stradă, într-o anumită cetate, la o anumită casă, pentru a găsi acolo pe una dintre oile Sale… Cu toate că S-a suit la Tatăl, stă în prezenţa Sa şi este părtaş la tronul universului, Isus n-a pierdut nimic din natura sa miloasă. Şi astăzi, aceeaşi inimă duioasă şi iubitoare este deschisă pentru toate necazurile lumii. Mâna care a fost străpunsă este astăzi întinsă pentru a binecuvânta şi mai îmbelşugat pe poporul Său din
lume.” (Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, pp._460, 462)

Îţi doresc o zi minunată cu Dumnezeu!

Haideea Ţărmure, Banat

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO