Hristos – modelul desăvârşit în fiecare zi

 Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”

(Ioan 8:12)

Pentru cine ascultă aceste cuvinte, ele sunt realmente o învăţătură care te cheamă să o trăieşti. Aşadar, urmaşii Domnului Hristos trebuie să fie o lumină convingătoare în mijlocul oamenilor.

Dacă ne predăm Domnului Isus Hristos, suntem urmaşii Lui şi El ne va spune: Voi v-aţi dăruit Mie şi Eu v-am dăruit lumii ca reprezentanţi ai Mei. „După cum Tatăl M-a trimis pe Mine în lume, tot aşa vă trimit şi Eu în lume” (Ioan 17:18).

Mântuitorul nostru este Izvorul de lumină; noi trebuie să ne îmbibăm cu această lumină şi să o răspândim cu multă responsabilitate.

„Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor” (Luca 2:52). În toate dimensiunile vieţii: intelectual, fizic, spiritual şi social, ca om, El creştea continuu.
Păşind pe urmele Sale, şi noi vom creşte în asemănare cu El în toate privinţele şi vom fi sfinţiţi prin Duhul Său. Mintea, sufletul şi trupul nostru trebuie folosite spre slava Sa, spre binele semenilor şi spre mântuirea noastră. Astfel, oamenii vor vedea în noi exemple, îşi vor pune întrebări şi-L vor căuta şi ei pe Dumnezeul care a făcut viaţa noastră atât de frumoasă.

Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu, gata să te ajute şi să te înalţe pe trepte inimaginabile. Prin ceea ce am scris, am mărturisit de fapt cum a lucrat şi continuă să lucreze Dumnezeu cu mine, cu soţul meu şi cu copiii mei. Într-adevăr, este ceva inimaginabil!

Să ne rugăm astăzi, chiar acum, să-L cunoaştem mai profund pe Dumnezeu. Să-L descoperim mai clar în Cuvântul Său! Să primim putere şi să creştem în înţelepciune, în har şi în caracter.

Să ne rugăm pentru a învăţa umblarea alături de Isus! El, care este modelul nostru, ne va arăta calea cea dreaptă care merge spre cer şi astfel vom urca din treaptă în treaptă după chipul şi prin Duhul Lui.

„Domnul Isus S-a rugat pentru noi, cerând să putem fi una cu El, aşa cum El este una cu Tatăl… Mântuitorul spunea despre Sine: „Fiul nu poate face nimic de la Sine.” „Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui” (Ioan 5:19; 14:10). Prin urmare, dacă Hristos locuieşte în inima noastră…, noi vom lucra aşa cum a lucrat El şi vom manifesta acelaşi spirit, în acest fel, iubindu-L şi locuind în El, vom creşte „în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos” (Efeseni 4:15).

Taragan Maria, Focşani, Moldova

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO