Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi…

(Deuteronomul 6:5-7)

Să iubeşti pe Domnul…, să ai poruncile Lui în inima ta este cheia pentru întipărirea lor în mintea copiilor noştri. Cea mai puternică forţă, care schimbă vieţile celor din jur, este puterea exemplului. Ellen G.White scria: „Cea mai bună cale de a-i învăţa pe copii respectul faţă de tată şi mamă este aceea de a le oferi ocazia să-l vadă pe tată manifestând gesturi amabile faţă de mamă, şi pe mamă acordându-i respect şi onoare tatălui. Privind la iubirea părinţilor lor, copiii sunt călăuziţi la păzirea poruncii a cincea şi a implicaţiilor ei: «Copii, ascultaţi de părinţii voştri în Domnul, pentru că aşa este bine.»” (RH, 15 noiembrie 1892)

O femeie, disperată de pofta fiului ei pentru dulciuri, s-a dus la un renumit călugăr budist şi i s-a adresat hotărâtă:
— Vă rog să-i spuneţi fiului meu să nu mai mănânce zahăr!
După un minut de tăcere, călugărul răspunse:
— Vă rog să veniţi săptămâna viitoare!
Nedumerită, dar supusă, femeia a plecat şi a revenit în următoarea săptămână. Atunci călugărul îi spuse copilului:
— Să nu mai mănânci zahăr, pentru că zahărul nu-ţi face bine! Intrigată de cele întâmplate, femeia a întrebat:
— Nu va supăraţi, dar nu aţi putut să spuneţi la fel de simplu, acelaşi lucru şi săptămâna trecută?
— Săptămâna trecută încă mâneam şi eu zahăr, răspunse călugărul. Dacă vrei să se producă schimbări în viaţa celor pe care-i iubeşti, aceste schimbări trebuie să se vadă în viaţa ta. Dacă vrei să-i vezi pe copii tăi citind Biblia şi rugându-se, trebuie ca tu să citeşti Biblia şi să te rogi.

„Mamelor…, influenţa şi exemplul vostru vor afecta caracterul şi destinul copiilor voştri şi, în vederea acestei responsabilităţi, dezvoltaţi-vă o minte bine echilibrată şi un caracter curat, care să reflecte doar ceea ce este adevărat, bun şi frumos.” ( Ellen G. White, Căminul adventist, p. 243) „Puterea rugăciunilor mamei nu poate fi estimată. Ea […] nu va cunoaşte până în ziua judecăţii influenţa pe care au avut-o rugăciunile sale în viaţa copiilor ei. Dacă este legată prin credinţă de Fiul lui Dumnezeu, mâna duioasă a mamei îl poate trage înapoi pe fiu din calea ispitei, iar pe fiică de a nu îngădui păcatul.” (Ibidem, p. 266)

Ce-ar fi ca de azi să faci ce vrei să vezi în viaţa celor dragi?

Ortensia Profir, Moldova

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO