Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi.

(Matei 5:6)

A m atât de multe motive să-I mulţumesc lui Dumnezeu pentru modul jTmjninunat în care a lucrat în viaţa mea. Am avut o mamă înţeleaptă care a aşezat în inima mea sămânţa iubirii şi a temerii sfinte de Dumnezeu.

Mă aflam în pragul promovării la gradul de locotenent-colonel in ierarhia militară, atunci când am hotărât că este timpul pentru un nou inceput în viaţa mea. În batălia cu efemeri ta tea vieţii, a triumfat dorinţa după cele veşnice. În îndelunga lui răbdare. Dumnezeu pregătise o vreme a coacerii seminţei pe care o purtasem în inima mea.

În vara anului 2000, am hotărât să ne mutăm din oraş la ţară. departe de tumultul vieţii urbane, într-o căsuţă cu grădină, cu pomi şi viţă-de-vie. Dumnezeu ne-a ajutat, fără să bănuim însă ce alte binecuvântări pregătise pentru noi. În aceea „oază de linişte”, cineva mi-a împrumutat cartea Tragedia veacurilor, al cărei titlu mi-a reţinut atenţia în mod deosebit. M-am apucat să o cercetez cu multă atenţie, deoarece conţinutul acesteia s-a dovedit a avea o încărcătură istorică şi religioasă de o valoare inestimabilă. Sub aspectul prezentării evenimentelor istorice, nu aveam nicio îndoială privind corectitudinea. Pe tărâm religios însă. mă aflam într-o zonă a „nisipurilor mişcătoare”. De aceea conştiinţa m-a îndemnat să-mi iau drept călăuză Biblia, sursa incontestabilă de adevăr. Cu cât mă hrăneam mai mult. cu atât sufletul meu dorea mai mult, şi atunci am căzut pe genunchi implorând iertare şi îndurare.

Pentru că din carte am aflat că Dumnezeu are o biserică întemeiată pe adevărul Lui complet. L-am rugat să-mi călăuzească paşii spre ea. În nici o săptămână, prin invitaţia primită la o evanghelizare, am aflat că Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea se afla chiar în localitatea în care ne mutaserăm de curând. Eram fericită că, aşa cum citisem, puteam să mă alătur bisericii lui Dumnezeu din ultima perioadă a istoriei pământului.
Alături de Biblie, care este etalonul suprem, cartea care mi-a fost împrumutată a schimbat nu doar viaţa mea, ci şi pe a fiului şi a tatălui meu. Slăvit să fie Dumnezeul mântuirii noastre, Isus Hristos, care. prin lucrarea Duhului Sfânt, ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată şi care ne-a ajutat să luăm hotărârea înţeleaptă de a face parte din biserica Lui.

Doresc ca această carte. Tragedia veacurilor, să ajungă la cât mai multe suflete şi vreau să fiu implicată cât mai mult in această acţiune. Ai vrea să mi te alături? Prin Duhul Sfânt, această carte poate schimba destinul multor vieţi.

Matei Stela, Vatra Dornei, Moldova

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO