Filimon

FILIMON

1. Pavel, întemnițat al lui Isus Hristos, și fratele Timotei către preaiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru,
2. către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către Biserica din casa ta:
3. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!
4. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele,
5. pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Isus și dragostea față de toți sfinții.
6. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos.
7. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine.
8. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci,
9. vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Isus.
10. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim,
11. care altă dată ți-a fost nefolositor, dar care acum ne va fi folositor și ție, și mie.
12. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea.
13. Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie.
14. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie.
15. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme tocmai ca să-l ai pentru veșnicie,
16. dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate preaiubit mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul!
17. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi.
18. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau îți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea.
19. Eu, Pavel, „voi plăti” – scriu cu mâna mea – ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie.
20. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos!
21. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic.
22. Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre.
23. Epafras, tovarășul meu de temniță în Hristos Isus, îți trimite sănătate;
24. tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru.
25. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO