Psalmii 129

1. Destul m-au asuprit din tinereţe – s-o spună Israel! –
2. destul m-au asuprit din tinereţe, dar nu m-au biruit.
3. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea.
4. Domnul este drept: El a tăiat funiile celor răi.
5. Să se umple de ruşine şi să dea înapoi toţi cei ce urăsc Sionul!
6. Să fie ca iarba de pe acoperişuri, care se usucă înainte de a fi smulsă!
7. Secerătorul nu-şi umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-şi încarcă braţul cu ea,
8. şi trecătorii nu zic: „Binecuvântarea Domnului să fie peste voi!” „Vă binecuvântăm în Numele Domnului!”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO