[sâmbătă, 25 mai] Baza guvernării lui Dumnezeu

 

 

Text de memorat:

 

Apocalipsa 12:17

„Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos”.

 

Prin studiu biblic intensiv, adventiștii au ajuns să înțeleagă importanța legii în Locul Preasfânt al sanctuarului ceresc. Privind în centrul legii lui Dumnezeu, au descoperit și semnificația Sabatului, a poruncii a patra. De fapt, această poruncă Îl identifică mai clar decât oricare alta pe Dumnezeu drept Creator al nostru, temeiul oricărei închinări adevărate – o temă ce va fi în mod special relevantă în ultimele zile ale istoriei pământului (vezi Apocalipsa 14:6-12). Scopul lui Satana a fost de la început să împiedice închinarea la Dumnezeu prin subminarea legii Lui. El știe că a greși „într-o singură poruncă” înseamnă a te face „vinovat de toate” (Iacov 2:10), prin urmare, îi încurajează pe oameni să calce legea lui Dumnezeu. Satana urăște Sabatul pentru că le amintește oamenilor de Creator și de închinarea la El. Sabatul este prevăzut în legea lui Dumnezeu din Locul Preasfânt din sanctuarul ceresc. Pentru că legea este cea care definește păcatul, atâta vreme cât oamenii caută să Îi fie credincioși lui Dumnezeu legea Lui trebuie să fie în continuare valabilă, inclusiv porunca privitoare la Sabat.

 

Scopul acestui studiu este să arate legătura dintre sanctuar, legea lui Dumnezeu, Sabat și criza viitoare privind semnul fiarei. Vom explora și relevanța Sabatului pentru generația de la sfârșitul timpului.

 

 

Studiu zilnic

 

Biblia: Daniel 7 – Osea 1
1. De ce erau pline cuvintele cornului mic?
2. Pe cine reprezentau berbecul și țapul din viziunea lui Daniel?
3. Ce i s-a întâmplat profetului Daniel când a văzut vedenia și a auzit glasul cuvintelor?
4. Câți oameni vor citi cartea lui Daniel în vremea sfârșitului?

 

Ellen G. White: „Divina vindecare”, capitolul „Copilul”
5. Care pot fi unele greșeli de îngrijire ce pot favoriza apariția unei boli la copil?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO