[marți, 30 aprilie] Luminat de Duhul

 

 

Într-o zi, în timp ce studia în biblioteca universitară, Martin Luther a ajuns la un punct de cotitură în viața lui. A descoperit un exemplar în latină al Bibliei. Nici nu știa că exista o astfel de carte. Încântat, a citit capitol după capitol, verset după verset. Era uimit de claritatea și puterea Cuvântului lui Dumnezeu. În timp ce îi răsfoia paginile, Duhul Sfânt i-a iluminat mintea. Pe măsură ce adevărurile până atunci întunecate de tradiție păreau să se desprindă de pe paginile Sfintei Scripturi, Luther a simțit călăuzirea Duhului Sfânt. Iată cum își descrie el prima experiență cu Biblia: „O, de mi-ar da Dumnezeu o astfel de carte care să fie a mea!”

 

3. Ce principii extragi din următoarele texte cu privire la modul în care ar trebui să interpretăm Biblia?

Ioan 14:25,26
Ioan 16:13-15
2 Petru 1:20,21

 

Lucrul cel mai important din aceste versete este asigurarea că același Duh Sfânt care i-a inspirat pe scriitorii Bibliei ne călăuzește și pe noi atunci când citim Scripturile. El este interpretul divin al adevărului divin. Din nefericire, mulți așa-ziși creștini din zilele noastre subapreciază elementul supranatural din Biblie și exagerează elementul uman. Întrucât nu mai poate ține Biblia departe de noi, Satana apelează la planul de rezervă: îi răpește caracterul supranatural, transformând-o în simplă literatură sau, mai rău, într-un instrument religios  opresiv de controlare a maselor.

 

Reformatorii au văzut clar că nu preoții, prelații și papii erau interpretul infailibil al Scripturii, ci Duhul Sfânt. S-a consemnat un dialog interesant între John Knox, reformatorul scoțian, și Maria, regina Scoției. „Maria a spus: «Voi interpretaţi Scripturile într-un fel, iar ei [romanocatolicii] le interpretează altfel; pe cine să cred şi cine să fie judecător?» «Să Îl credeţi pe Dumnezeu, care vorbeşte lămurit în Cuvântul Său», a răspuns reformatorul, «şi, altceva decât vă învaţă Cuvântul, să nu îi credeţi nici pe unii, nici pe alţii. Cuvântul lui Dumnezeu  este clar de unul singur şi, dacă o neclaritate apare în vreun loc, Duhul Sfânt, care nu Se contrazice niciodată, explică acelaşi lucru mai clar în alte locuri, aşa încât să nu rămână nicio îndoială, decât pentru aceia care rămân necunoscători din rea-credinţă»” (David Laing, The Collected Works of John Knox, vol. 2, p. 281, 284, citat în Ellen G. White, „Tragedia veacurilor”, p. 251).

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO