[joi, 25 ianuarie] Ajutor din sanctuar

 

 

7. Citește Psalmii 3:4; 14:7; 20:1-3; 27:5; 36:8; 61:4; 68:5,35. De unde vine ajutorul, în aceste texte?

 

Psalmii 3:4

„Eu strig cu glasul meu către Domnul şi El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt”.

 

Psalmii 14:7

„O, de ar porni din Sion izbăvirea lui Israel!…Când va întoarce Domnul înapoi pe prinşii de război ai poporului Său, Iacov se va veseli şi Israel se va bucura”.

 

Psalmii 20:1-3

„1 Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov,
2 să-ţi trimită ajutor din locaşul Său cel Sfânt şi să te sprijine din Sion!
3 Să-Şi aducă aminte de toate darurile tale de mâncare şi să-ţi primească arderile-de-tot!”

 

Psalmii 27:5

„Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperişul cortului Lui
şi mă va înălţa pe o stâncă”.

 

Psalmii 36:8

„Se satură de belşugul Casei Tale şi-i adăpi din şuvoiul desfătărilor Tale”.

 

Psalmii 61:4

„Aş vrea să locuiesc pe vecie în cortul Tău; să alerg la adăpostul aripilor Tale”.

 

Psalmii 68:5,35

„5 El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în locaşul Lui cel sfânt.

35 Ce înfricoşat eşti, Dumnezeule, din locaşul Tău cel sfânt! Dumnezeul lui Israel dă poporului Său tărie şi mare putere. Binecuvântat să fie Dumnezeu!”

 

Motivul refugiului spiritual și fizic și al ajutorului apare în mod special în contextul sanctuarului. Sanctuarul este un loc de unde vin ajutor, siguranță și salvare. Sanctuarul le oferă adăpost celor tulburați. Dumnezeu apără orfanii și văduvele și dă putere poporului Său, din sanctuarul Său. Când „din Sion, care este întruparea frumuseţii desăvârşite, […] străluceşte Dumnezeu” (Psalmii 50:2), sunt rostite judecățile drepte ale lui Dumnezeu și își face apariția binecuvântarea Lui (84:4; 128:5; 134:3).

 

Adăpostul oferit de sanctuar depășește siguranța oricărui alt loc din lume, pentru că în sanctuar Dumnezeu locuiește personal. Prezența lui Dumnezeu este cea care oferă siguranță, nu doar trăinicia clădirii templului. Tot la fel, fiind muntele pe care locuiește Domnul, muntele Sion depășește toți ceilalți munți, deși în realitate nu este decât un modest deal (Psalmii 68:15,16; Isaia 2:2).

 

8. „Căci n-avem un Mare-Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca  şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie” (Evrei 4:15,16). Care sunt asemănările dintre aceste texte și ce spune psalmistul despre sanctuar?

 

Sfințenia sanctuarului lui Dumnezeu îl determină pe psalmist să recunoască faptul că toți oamenii sunt păcătoși și că nu merită deloc favoarea lui Dumnezeu. Autorul susține mai departe că salvarea se bazează numai pe credincioșia și harul lui Dumnezeu (Psalmii 143:2,9-12). Nimic din noi nu reprezintă vreun merit înaintea lui Dumnezeu. Numai când au o relație corectă cu Dumnezeu, prin pocăință și acceptarea harului și a iertării Lui, oamenii pot cere asigurarea izbăvirii Lui. Slujbele din sanctuar reprezentau salvarea găsită în Isus.

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO