[duminică, 20 august] Cuvinte de mulțumire

 

 

1. În ce trebuie să urmeze credincioșii „pilda lui Dumnezeu”? Efeseni 5:1,2

 

Efeseni 5:1,2

„Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi. 2 Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros” lui Dumnezeu”.

 

Pavel îi îndeamnă pe credincioșii din Efes să trăiască în dragoste – un apel important în această secțiune (vezi Efeseni 5:8,15). Această trăire „în dragoste” (5:2) trebuie modelată după iubirea lui Hristos pentru noi (compară cu 4:32), exprimată prin jertfa Lui ispășitoare. Pavel afirmă patru lucruri despre acea jertfă: (1) Este motivată de iubirea atât a lui Dumnezeu Tatăl (5:1), cât și a lui Hristos Însuși (5:2). (2) Este înlocuitoare: Hristos a murit în locul nostru. El nu este o victimă pasivă, ci S-a dat pe Sine pentru noi. (3) Pornind de la imaginea slujbelor din sanctuarul Vechiului Testament, moartea lui Hristos este și o jertfă adusă lui Dumnezeu. (4) Jertfa este acceptată de Dumnezeu de vreme  ce este „o jertfă de bun miros” (5:2; compară cu Ex. 29:18, Lev. 2:9, Fil. 4:18).

 

Efeseni 5:3-5 redă preocuparea pentru moralitatea sexuală. Tinerii convertiți din Efes sunt în pericol să își piardă chemarea creștină și să fie atrași din nou într-un comportament sexual care le-ar nega mărturia creștină (compară cu 1 Cor. 5:1-11; 6:12-20; 2 Cor. 12:21).

 

Pe de o parte, lumea greco-romană din secolul I manifesta corupția morală și depravarea descrise și în alte locuri din Noul Testament (1 Cor. 6:9, Gal. 5:19; Efes. 4:17-19, Col. 3:5). De exemplu, mesele festive ale bogaților includeau adesea comportamentele condamnate de Pavel în Efeseni 5:3-14: beție, vorbire vulgară, distracție indecentă și fapte imorale. În plus, centrele urbane ofereau anonimatul și permisivitatea care favorizau practici sexuale imorale. Pe de altă parte, mulți din acea societate trăiau vieți cinstite și apărau moralitatea strictă. Când prezintă liste de vicii și virtuți, precum și coduri de conduită familială (ex. Ef. 5:21 – 6:9; Col. 3:18-4:1), autorii Noului Testament redau teme din lumea greco-romană mai largă. Când cunoști detalii despre această lume, deopotrivă desfrânată și morală, înțelegi mai bine îndemnurile lui Pavel de a evita comportamentul imoral practicat de neamuri, în timp ce își exprimă dorința ca toți credincioșii să fie precauți în comportament și să dobândească o bună reputație printre cei din afară.

 

În ce mod cuvintele lui Pavel despre comportamentul sexual sunt aplicabile în cultura ta?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO