[duminică, 4 septembrie] Dumnezeul răbdării

 

 

1. Citește Romani 15:4,5. Ce mesaj ne transmit aceste versete?

 

Romani 15:4,5

„4 Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. 5 Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus,…”

 

De obicei nu avem răbdare când vine vorba de lucrurile pe care ni le dorim sau care ne-au fost promise. De cele mai multe ori suntem mulțumiți doar atunci când obținem ceea ce dorim cu ardoare. Și, fiindcă rareori obținem ce vrem atunci când vrem, de multe ori ajungem agitați și nerăbdători. Cu o astfel de stare este aproape imposibil să ne păstrăm pacea și încrederea în Dumnezeu.

 

Așteptarea este dureroasă prin definiție. În ebraică, unul dintre termenii traduși cu „a aștepta cu răbdare” sau „a nădăjdui” (Psalmii 37:7, BTF, VBC) provine dintr-un cuvânt ce poate fi tradus cu „a fi foarte chinuit/a se chinui mult”, „a se zbate”, „a tremura”, „a fi rănit”, „a fi mâhnit”. Deprinderea răbdării nu este un proces ușor; uneori este esența a ceea ce înseamnă a trece prin focul încercării.

 

2. Ce ne spun versetele de mai jos? Unde duce răbdarea?

 

Psalmii 27:14

„Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul!”

 

Psalmii 37:7

„Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El. Nu te mânia pe cel ce izbuteşte în umbletele lui, pe omul care îşi vede împlinirea planurilor lui rele”.

 

Romani 5:3-5

„3 Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre, căci ştim că necazul aduce răbdare, 4 răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. 5 Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat”.

 

În timp ce așteptăm, ne putem concentra fie pe lucrurile pe care le așteptăm, fie pe Cel care ține acele lucruri în mâinile Sale. Diferența o face nu atât de mult timpul, îndelungat sau nu, de așteptare, ci atitudinea pe care o avem în timp ce așteptăm. Dacă ne încredem în Domnul, dacă am așezat viața în mâinile Lui, dacă ne-am supus Lui voința noastră, atunci putem avea încredere că El va face ce este cel mai bine pentru noi atunci când este cel mai bine pentru noi, oricât de greu de crezut ar fi uneori.

 

Tu ce anume aștepți cu disperare? Cum poți învăța să te lași cu totul în seama lui Dumnezeu și a momentului ales de El? Roagă-te să ai o atitudine de încredere și supunere totală față de Domnul.

 

 

Studiu zilnic: 

 

Biblia: Judecătorii 16 – Rut 1;
1. Ce ocupație avea Samson în temniță?
2. Câți luptători de elită puteau să ochească un fir de păr cu praștia?
3. Pentru ce au fost răpite fetele care jucau la Silo?
4. Cu ce ocazie s-au spus cuvintele: „Sunt mult mai amărâtă decât voi”?

 

Ellen G. White: „Rugăciunea”, capitolul 2 (de la paragraful „Să evităm neglijarea rugăciunii”)
5. Ce să facem dacă vrem să fim pregătiți pentru lucrarea pe care Dumnezeu dorește să ne-o încredințeze?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO