[marți, 5 iulie] Păcatul, sursa problemelor

 

 

Tot ce facem are consecințe. Dacă stai în bătaia soarelui fierbinte cu o înghețată în mână, cu siguranță aceasta se va topi. Cauza și efectul merg mână-n mână. Indiferent cu câtă disperare ne-am dori ca lucrurile să stea altfel, și în ce privește păcatul este întotdeauna la fel. Păcatul are mereu consecințe. Dumnezeu nu stă în ceruri întrebându-Se ce lucruri teribile le-ar mai putea face oamenilor care păcătuiesc. Nu, ci păcatul însuși vine la pachet cu consecințele.

 

Problema este că de multe ori gândim că Îl putem păcăli pe Dumnezeu și am putea comite păcate fără să suportăm și urmările. Dar niciodată nu se întâmplă așa. Pavel lămurește foarte bine că păcătuirea nu doar că are consecințe pentru totdeauna, dar are și urmări dureroase și tulburătoare în prezent.

 

5. În Romani 1:21-32 Pavel descrie procesul căderii oamenilor în păcat și consecințele acelor păcate. Citește aceste versete cu rugăciune și atenție și rezumă mesajul lui Pavel, concentrându-te în special pe fazele păcatului și pe consecințe.

 

Romani 1:21-32

„21 fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au dedat la gândiri deşarte şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. 22 S-au fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit 23 şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. 24 De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor, aşa că îşi necinstesc singuri trupurile, 25 căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. 26 Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii; 27 tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. 28 Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. 29 Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, 30 bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, 31 fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. 32 Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac”.

 

Câteva versete mai sus, Pavel descrie aceste urmări drept „mânia lui Dumnezeu” (Romani 1:18). Mânia lui Dumnezeu din acest pasaj înseamnă pur și simplu că Dumnezeu îi lasă pe oameni să culeagă ce au semănat. Nici măcar în dreptul creștinilor El nu intervine întotdeauna imediat pentru a îndepărta durerea care rezultă din propriile acțiuni. De multe ori, Dumnezeu ne lasă să suportăm consecințele faptelor noastre ca să înțelegem cât de profund de dăunător și ofensator este păcatul nostru.

 

Până acum am văzut care sunt urmările călcării legii morale a lui Dumnezeu. Dar ce se întâmplă când nu respectăm legile divine ale sănătății? Corpul nostru este casa sau templul lui Dumnezeu. Dacă abuzăm de trupul nostru mâncând nesănătos sau nefăcând mișcare ori dacă în mod regulat muncim exagerat, și acestea constituie păcate împotriva lui Dumnezeu. Iar ele au consecințe care pot crea condițiile unui creuzet – sau ale unui cuptor încins.

 

Ce urmări imediate ai suportat din cauza propriilor tale păcate? Ce lecții ai învățat? Ce schimbări trebuie să faci ca să nu mai treci iarăși prin așa ceva?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO