[duminică, 13 martie] V-ați apropiat de muntele Sionului

 

 

1. Citește Evrei 12:22-24. Ce descrie Pavel aici?

 

Evrei 12:22-24

„22 Ci v-aţi apropiat de Muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, 23 de Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi, 24 de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou şi de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel”.

 

În Evrei se spune că noi am venit la muntele Sionului și că participăm la o mare sărbătoare. „Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea
Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor” (Evrei 12:22). Noi ne-am apropiat prin credință, în persoana Reprezentantului nostru, Isus. Descoperim că la această adunare de sărbătoare iau parte nenumărați îngeri, Dumnezeu Însuși și Isus, care este în centrul sărbătorii. Noi venim pentru că facem parte din „Biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri” (Evrei 12:23). Numele noastre sunt înregistrate în cărțile din ceruri, unde sunt trecuți cei care au mărturisit că sunt copii ai lui Dumnezeu (Exodul 32:32; Psalmii 56:8; Daniel 12:1; Maleahi 3:16; Luca 10:20; Apocalipsa 13:8; 17:8).

 

Noi suntem cei „întâi născuți” pentru că avem parte de moștenirea Întâiului născut prin excelență, Isus (Evrei 1:6). Așadar, noi am venit nu ca oaspeți, ci ca unii care suntem cetățeni (compară cu Filipeni 3:20). De asemenea, noi mai suntem descriși ca fiind „duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți” (Evrei 12:23). Aceasta este o expresie metaforică prin care o dimensiune a naturii noastre umane reprezintă întregul. Este o expresie asemănătoare cu cea din Evrei 12:9, „[Tatăl] duhurilor”, care se referă la Dumnezeu ca Tată al nostru, al tuturor, adică al ființelor umane care sunt de natură spirituală.

 

Adunarea de sărbătoare celebrează inaugurarea domniei lui Isus ca Împărat, a lucrării Sale preoțești și a noului legământ. În Evrei, muntele Sion este locul unde au loc toate aceste evenimente. Trei dintre psalmii menționați în Evrei 1:5-14 descriu întronarea Fiului și prezintă muntele Sionului ca fiind locul unde are loc evenimentul (Psalmii 2:6,7; 110:1,2; 102:21-27).

 

Muntele Sion mai este și locul unde Fiul lui Dumnezeu a fost numit „preot în veac” (Evrei 5:6), un citat din Psalmii 110:4. Potrivit Psalmului 110, numirea lui Isus ca Mare-Preot are loc tot pe muntele Sion (Psalmii 110:2). În final, în Evrei se spune că inaugurarea preoției lui Isus marchează și începutul noului legământ (Evrei 7:11-22). Așadar, muntele Sion este și locul unde legământul cel nou este ratificat, iar în Evrei 12:22-24 este descrisă adunarea festivă care a avut loc în cer când Isus S-a înălțat de pe pământ.

 

Cum putem sărbători practic realitatea prezenței lui Isus, a lucrării Sale preoțești și a noului legământ în viața și în închinarea noastră?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO