[luni, 30 august] Sărbătorind libertatea

 

 

După cum am văzut deja, Sabatul nu arată doar spre zilele Creațiunii, ci spre mai mult decât atât. A doua oară când auzim Cele Zece Porunci este când Moise trece în revistă cei patruzeci de ani ai poporului Israel prin pustie. De data aceasta, propoziția care introduce motivul pentru ținerea Sabatului nu este despre Creațiune, ci mai degrabă despre eliberarea din robia Egiptului (Deuteronomul 5:12-15).

 

Și, cu toate că astăzi nu suntem sclavi în Egipt, toți putem să ne confruntăm cu un alt gen de sclavie, una care, în anumite privințe, poate fi la fel de apăsătoare.

 

3. Cu ce alte forme de sclavie ne confruntăm astăzi?

 

Geneza 4:7

„Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar, dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.”

 

Evrei 12:1

„Şi noi dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte”.

 

2 Petru 2:19

„Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înşişi sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit”.

 

Sabatul este celebrarea eliberării din tot ce ne ține în robie. În Sabat ni se reamintește că există eliberare de păcat, nu prin puterea noastră, ci prin puterea lui Dumnezeu, care ne este oferită prin credință. De asemenea, ni se reamintește că este o libertate pe care nu noi am câștigat-o. Întâi născuții israeliților au fost salvați prin sângele mielului mânjit pe ușorii casei în seara dinaintea ieșirii lor din Egipt (Exodul 12). Noi am fost salvați prin sângele Mielului, iar acum trebuie să umblăm în libertatea care este a noastră în Hristos Isus.

 

4. Ce spune Pavel în versetele de mai jos și care poate fi asociat cu ce ni s-a dat prin Sabat?

 

Romani 6:1-7

„Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulţească harul? 2 Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? 3 Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? 4 Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. 5 În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. 6 Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, 7 căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat”.

 

Prin chiar formularea din Deuteronomul 5:15 – „Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul, Dumnezeul tău, te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins” – i se reamintește poporului că a fost salvat doar prin lucrarea și prin puterea lui Dumnezeu. Cu cât mai mult ar trebui ca noi, creștinii, să înțelegem că lucrarea și puterea lui Hristos sunt cele care ne-au salvat din păcat!

 

Porunca Sabatului ne spune să ne odihnim în mântuirea pe care Dumnezeu a câștigat-o pentru noi prin brațul Lui puternic. Suntem eliberați din strădaniile noastre de a atinge neprihănirea atunci când ne amintim că Dumnezeu este Creatorul nostru și că ne putem încrede în El și pentru a ne re-crea și a ne elibera chiar acum din sclavia păcatului, dacă suntem dispuși să-L lăsăm să lucreze în noi.

 

Care a fost experiența ta cu robia păcatului? Cum putem învăța să ne însușim făgăduințele care ne-au fost date în Isus în legătură cu eliberarea din ea?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO