[sâmbătă, 10 aprilie] „Pentru toate neamurile de oameni, în veci”

 

 

Text de memorat: 

 

Geneza 6:8

„Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului”.

 

Bacteriile sunt organisme vegetale prea mici pentru a fi observate fără microscop. O bacterie obișnuită nu arată mai mare decât un vârf de creion, chiar și după ce a fost mărită de o mie de ori la microscop. În condiții favorabile pentru creșterea lor – suficientă căldură, umezeală și hrană –, bacteriile se înmulțesc într-un ritm extrem de rapid. De pildă, anumite bacterii se reproduc prin simplă fisiune (sau diviziune): o celulă matură se divide pur și simplu în două celule-fiice. Când fisiunea are loc în fiecare oră, o singură bacterie poate să producă 18 000 000 de noi bacterii în 24 de ore. După 48 de ore, sute de miliarde de bacterii vor apărea.

 

Acest fenomen microscopic din lumea naturală ilustrează înmulțirea rapidă a răului după căderea în păcat. Înzestrați cu un intelect uriaș, cu o sănătate robustă și cu longevitate, oamenii care aparțineau acestei rase viguroase L-au părăsit pe Dumnezeu și și-au pângărit puterile rare în căutarea nelegiuirii sub toate formele. În timp ce bacteriile pot fi distruse de lumina soarelui, de substanțe chimice sau de temperaturi mari, Dumnezeu a ales să pună capăt acestei rebeliuni galopante printr-un potop universal.

 

Studiul pe scurt: Ce i-a făcut păcatul creației lui Dumnezeu? Care erau trăsăturile speciale ale lui Noe? Ce elemente au fost implicate în legământul cu Noe? În ce fel este descoperit harul lui Dumnezeu în legământul încheiat cu Noe înaintea potopului? Ce ne învață legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu omenirea după potop despre dragostea Lui universală pentru noi?

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Habacuc 1–Hagai 1

1. Unde scrie despre „o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva”?
2. Cine și prin ce mijloace voia „să scape din mâna nenorocirii”?
3. Ce va face acel „popor smerit și mic”?
4. Ce anume și în ochii cui părea „ca o nimica”?

 

Ellen G. White, „Evanghelizare”, subcapitolul „Pastorii care prezintă studii biblice în cămin”

5. De ce anume au nevoie „cei slabi din turmă”?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO