[miercuri, 17 martie] „Anul de îndurare al Domnului”

 

 

8. Cine vorbește în Isaia 61:1?

 

„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia şi prinşilor de război izbăvirea…”

 

Duhul Domnului este peste acest uns al Domnului, ceea ce înseamnă că El este un mesia sau Mesia. El trebuia să aducă vești bune celor nenorociți, să-i vindece pe cei cu inima zdrobită, să vestească robilor slobozenia și prinșilor de război, izbăvirea. Cum sună acest lucru? Compară cu Isaia 42:1-7, unde Robul Domnului este descris în termeni foarte asemănători.

 

În Isaia 61:2 se vorbește despre „Anul de îndurare al Domnului”. În vremea în care vestește eliberarea, Mesia, care este uns ca Împărat davidic și ca Izbăvitor, vestește un an special de îndurare divină. Compară cu Leviticul 25:10, unde Dumnezeu le poruncește israeliților să vestească eliberarea în anul al cincizecilea, care este un an sfânt: „Acesta să fie pentru voi anul de veselie; fiecare dintre voi să se întoarcă la moșia lui și fiecare dintre voi să se întoarcă în familia lui.” Aceasta înseamnă că oamenii care fuseseră constrânși să-și vândă pământul strămoșesc sau să devină sclavi pentru a supraviețui în timpurile grele își revendicau pământul și libertatea. Întrucât anul de veselie începea cu sunet de trâmbiță în Ziua Ispășirii (vers. 9), acest pasaj a fost menționat mai înainte, în legătură cu Isaia 58.

 

Cu toate că „anul de îndurare al Domnului” din Isaia 61:2 este un fel de an de veselie, el nu reprezintă doar o respectare a îndrumărilor din Leviticul. Acest an este vestit de Mesia, Împăratul, atunci când El Se descoperă prin lucrarea Sa de eliberare și restaurare. Acest lucru seamănă cu ceea ce făceau în vechime unii împărați din Mesopotamia în primii ani ai domniei lor: proclamau eliberarea de datorii. Misiunea lui Mesia trece cu mult dincolo de contextul legii din Leviticul 25. El nu doar le vestește robilor slobozenia, ci îi vindecă pe cei cu inima zdrobită, îi mângâie pe cei întristați și le pregătește restaurarea. De asemenea, pe lângă „anul de îndurare al Domnului”, el vestește și „ziua de răzbunare a Dumnezeului nostru” (Isaia 61:1-11).

 

9. Când s-a împlinit profeția lui Isaia? Cum a realizat lucrarea Domnului Isus acest lucru?

 

Luca 4:16-21

„16 A venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească 17 şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: 18 „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea şi orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi 19 şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.” 20 În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului şi a şezut jos. Toţi cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre El. 21 Atunci, a început să le spună: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit””.

 

Noi trebuie să Îl reprezentăm pe El în această lume. Care sunt lucrurile pe care le face Mesia (Isaia 61:1-3), pe care ar trebui să le facem și noi, în limitele capacităților noastre?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO