[joi, 28 mai] Creaţiunea în Scriptură

 

 

7. Citeşte pasajele de mai jos şi arată cum au făcut referire autorii lor la istoria relatată în Geneza 1-11:

 

Matei 19:4,5

”4 Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-aţi citit că Ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască 5 şi a zis: ‘De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup?”

 

Marcu 10:6-9

”6 Dar, de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască. 7 De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevastă-sa. 8 Şi cei doi vor fi un singur trup. Aşa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. 9 Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.”

 

Luca 11:50,51

”50 …ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii: 51 de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar şi Templu’; da, vă spun, se va cere de la neamul acesta!”

 

Ioan 1:1-3

”La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 2 El era la început cu Dumnezeu. 3 Toate lucrurile au fost făcute prin El, şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.”

 

Faptele 14:15

„Oamenilor, de ce faceţi lucrul acesta? Şi noi suntem oameni de aceeaşi fire cu voi; noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceţi de la aceste lucruri deşarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul şi marea şi tot ce este în ele.”

 

Romani 1:20

”În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi,”

 

2 Corinteni 4:6

”Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.”

 

Efeseni 3:9

”…şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile,”

 

1 Timotei 2:12-15

”12 Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. 13 Căci întâi a fost întocmit Adam şi apoi Eva. 14 Şi nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. 15 Totuşi ea va fi mântuită prin naşterea de fii, dacă stăruie cu smerenie în credinţă, în dragoste şi în sfinţenie.”

 

Iacov 3:9

”Cu ea binecuvântăm pe Domnul, şi Tatăl nostru, şi tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu.”

 

1 Petru 3:20

”…care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, şi anume opt.”

 

Iuda 11, 14

”11 Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui Cain! S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorinţa de câştig! Au pierit într-o răscoală ca a lui Core!

14 Şi pentru ei a prorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi”

 

Apocalipsa 2:7

”7 Cine are urechi să asculte ce zice Bisericilor Duhul: «Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu».’”

 

Apocalipsa 3:14

”Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: ‘Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu:”

 

Apocalipsa 22:2,3

”2 În mijlocul pieţii cetăţii şi pe cele două maluri ale râului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. 3 Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.”

 

Isus și toți scriitorii Noului Testament fac referire la Geneza 1–11 ca fiind o relatare de încredere. Isus face referire la scrierile lui Moise și la crearea bărbatului și a femeii (Matei 19:4). Pavel folosește în mod repetat relatarea despre facerea lumii pentru a întări argumentele teologice pe care le prezintă în epistolele sale. El le spune învățaților atenieni: „Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini” (Faptele 17:24). Astfel, scriitorii Noului Testament au construit pe natura fundamentală a cărții Geneza pentru a­-i arăta cititorului modern importanța acestui eveniment literal.

 

De exemplu, citiți Romani 5. De cel puțin șase ori, Pavel îl leagă direct pe Adam de Isus (Romani 5:12,14-­19). Adică el crede în existența literală a unui Adam istoric, poziție care este compromisă în mod fatal când interpretarea literală a acestor versete este înlocuită de un model evoluționist al originii.

 

Scriitorii Noului Testament, inspirați de Duhul Sfânt, și Însuși Domnul Isus au considerat că relatarea despre creațiune este demnă de încredere. De ce anume am da dovadă dacă am crede altfel?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO