[joi, 23 aprilie] Biblia

 

 

Duhul Sfânt, care le-­a descoperit și le-­a inspirat oamenilor conținutul Bibliei, nu ne va călăuzi niciodată contrar Cuvântului lui Dumnezeu și nu ne va îndepărta de Cuvânt. Pentru adventiștii de ziua a șaptea, Biblia are o mai mare autoritate decât tradiția omenească, experiența, rațiunea sau cultura. Singura normă prin care trebuie să fie testate toate celelalte lucruri este Biblia.

 

7. Pentru Isus Hristos, care a fost sursa supremă pentru înţelegerea lucrurilor spirituale? Cum ne confirmă Biblia că Isus este adevăratul Mesia?

 

Ioan 5:46,47

”46 Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine. 47 Dar, dacă nu credeţi cele scrise de el, cum veţi crede cuvintele Mele?”

 

Ioan 7:38

”Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”

 

Unii oameni pretind că au primit „revelații” și instrucțiuni speciale din partea Duhului Sfânt, dar acestea merg direct împotriva mesajului clar al Bibliei. Pentru ei, aceste „revelații” au o autoritate mai mare decât Scriptura. Oricine anulează Cuvântul scris și inspirat al lui Dumnezeu și îi respinge mesajul clar pășește pe un teren periculos și nu este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Biblia este singura noastră siguranță spirituală. Doar ea este o normă de încredere în chestiuni de credință și practică.

 

„Duhul Sfânt vorbește minții prin Scripturi și întipărește adevărul în inimă. În felul acesta, demască rătăcirea și o alungă din suflet. Tocmai prin Duhul adevărului, care lucrează prin Cuvântul lui Dumnezeu, Hristos Își supune poporul Său ales.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 671

 

Niciodată să nu credem că manifestările moderne, interpretate ca venind de la Duhul Sfânt, înlocuiesc Cuvântul lui Dumnezeu. Din contră, El lucrează în armonie cu Biblia și prin ea pentru a ne atrage la Hristos, Biblia fiind astfel singura normă a spiritualității biblice autentice. Scriptura ne oferă o învățătură sănătoasă (1 Timotei 4:6) și, fiind Cuvântul lui Dumnezeu, este demnă de încredere și poate fi acceptată în totalitate. Nu este sarcina noastră să emitem judecăți asupra Bibliei. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care are dreptul și autoritatea de a ne judeca pe noi și gândirea noastră. La urma urmei, acesta este Cuvântul scris al lui Dumnezeu.

 

De ce este Biblia o călăuză mai sigură în chestiuni spirituale decât impresiile subiective? Care sunt consecințele neacceptării Bibliei ca standard pe baza căruia să testăm toate învățăturile, chiar și experiența noastră spirituală?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO