Soliile celor trei îngeri

Cu puțin înainte de sfârșit, Dumnezeu trimite avertizări reprezentate simbolic prin trei îngeri care zboară pe cer și strigă tare. Cuvântul grecesc pentru „înger” (angelos) înseamnă „sol, mesager”. În Biblie, îngerii reprezintă de multe ori oameni aflaţi în slujba lui Dumnezeu (Maleahi 2:7; Matei 11:10). Se pare că și acești trei îngeri din Apocalipsa sunt un simbol pentru poporul lui Dumnezeu care are misiunea de a-i duce lumii mesajul Său din timpul sfârșitului.

1. Care este solia primului înger? Ce legături găsim între ea și misiunea încredințată de Domnul Isus ucenicilor și tuturor urmașilor Săi, înainte de a Se înălța la cer?

Apocalipsa 14:6
Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.

Matei 24:14
Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.

Evanghelia este vestea bună că Dumnezeu îi salvează pe oameni datorită jertfei lui Isus. Și este „veșnică” pentru că face parte din lucrarea lui Dumnezeu de a recâștiga de partea Sa omenirea căzută, din planul conceput înainte ca noi să existăm (2 Timotei 1:9; Tit 1:2). Evanghelia este atât vestea mântuirii, cât și a judecății – mântuire pentru cei care o acceptă şi judecată pentru cei care o refuză.

Cei trei îngeri își anunță soliile „cu glas tare” (Apocalipsa 14:7,9) pentru că sunt urgente, importante şi trebuie să fie auzite de toți, fiindcă ele privesc destinul lor veșnic. De aceea, trebuie vestite oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod, fapt semnificativ dacă ne gândim că, în timpul sfârșitului, fiara își va exercita autoritatea primită de la Satana „peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam” (Apocalipsa 13:7). Şi lucrarea lui Satana, și proclamarea Evangheliei au o amploare mondială.

Soliile sunt vestite de poporul lui Dumnezeu pentru a combate cele trei spirite demonice ca niște broaște care ies din gura triadei satanice (Apocalipsa 16:13,14), contrafacere a soliilor celor trei îngeri. Astfel, la sfârșitul timpului, lumea va sta în fața a două mesaje rivale, care vor urmări să îi câștige loialitatea.

Ca adventiști de ziua a șaptea, suntem chemați să ducem Evanghelia în toată lumelumea. Tu ce faci în mod concret pentru a împlini această misiune?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO