Legea romană

 

Studiul I – Trimestrul II

Duminică , 30 martie 2014

 

1. Ce putem învăţa de la Iosif și Maria, acești doi oameni credincioși, în ce privește raportarea la mediul politic? Luca 2:1-5

Luca 2

1. În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea.
2. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius.
3. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.
4. Iosif s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem – pentru că era din casa şi din seminţia lui David –
5. să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată.

Romanii au recunoscut importanţa legilor scrise pentru guvernarea societăţii încă din timpul primei republici. De altfel, dreptul roman constituie și astăzi fundamentul sistemului legal din multe state democratice. În general, Roma a permis regatelor vasale să îşi menţină obiceiurile, dar le-a cerut tuturor supușilor să respecte legile imperiale și senatoriale. Printre acești supuși, s-au numărat și părinţii lui Isus, Iosif și Maria.

Dreptul roman viza ordinea, deci reglementa problemele legate de conducerea societăţii, dar și de relaţiile sociale. Astfel erau stipulate procedurile de alegere pentru diferite poziţii publice, dar și norme cu privire la adulter sau la relaţiile dintre stăpâni și sclavi. Multe coduri sociale sunt similare celor pe care le găsim în Vechiul Testament și în alte culturi.

Atunci când încercăm să cunoaștem cultura timpului în care au fost scrise cărţile Noului Testament, trebuie să ţinem seama de faptul că Domnul Isus şi credincioșii din biserica primară au trăit și şi-au desfăşurat activitatea pe fundalul politic specific Imperiului Roman. Multe evenimente descrise în Noul Testament, de la moartea lui Isus și până la întemniţarea lui Pavel, pot fi înţelese mult mai bine dacă avem mai multe informaţii despre societatea timpului. Bineînţeles că nu este nevoie să devenim specialiști în istoria romană ca să cunoaștem lucrurile necesare pentru mântuire, dar, dacă putem avea informaţii, ele se vor dovedi a fi foarte utile.

Să nu uităm că, pe lângă providenţa lui Dumnezeu care i-a condus, Iosif și Maria s-au supus şi unei legi a ţării, care le cerea să meargă şi să se înscrie în localitatea de baștină. Maria a respectat legea, deși era în ultima perioadă a sarcinii. Nu ar fi fost mai bine să rămână acasă, dată fiind situaţia specială în care se afla? Ce ne spune acest comportament despre modul în care ar trebui să ne raportăm și noi la legile civile? (Gândește-te cât de simplu le-ar fi fost să-și justifice nerespectarea legii.)

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Isaia 34

 
1. Apropiaţi-vă, neamuri, să auziţi! Popoare, luaţi aminte! S-asculte pământul, el şi ce-l umple, lumea cu toate făpturile ei!
2. Căci Domnul este mâniat pe toate neamurile şi plin de urgie pe toată oştirea lor: El le nimiceşte cu desăvârşire, le măcelăreşte de tot.
3. Morţii lor sunt aruncaţi, trupurile lor moarte miros greu, şi se topesc munţii de sângele lor.
4. Toată oştirea cerurilor piere, cerurile sunt făcute sul ca o carte, şi toată oştirea lor cade cum cade frunza de viţă, cum cade frunza de smochin.
5. „Căci sabia Mea – zice Domnul – s-a îmbătat în ceruri; iată, se va coborî asupra Edomului, asupra poporului pe care l-am sortit nimicirii, ca să-l pedepsesc.
6. Sabia Domnului este plină de sânge, unsă cu grăsime, cu sângele mieilor şi ţapilor, cu grăsimea rinichilor berbecilor; căci Domnul ţine un praznic de jertfe la Boţra, şi un mare măcel este în ţara Edomului.
7. Bivolii cad împreună cu ei, şi boii, împreună cu taurii; ţara lor se adapă cu sânge, şi ţărâna se umple de grăsime.”
8. Căci este o zi de răzbunare a Domnului, un an de răsplătire şi răzbunare pentru Sion.
9. Pâraiele Edomului se vor preface în smoală, şi pulberea lui în pucioasă; da, ţara lui va fi ca smoala care arde.
10. Nu se va stinge nici zi, nici noapte, şi fumul lui se va înălţa în veci. Din veac în veac va fi pustiit, şi nimeni nu va trece prin el în veci de veci.
11. Ci pelicanul şi ariciul îl vor stăpâni, bufniţa şi corbul îl vor locui. Se va întinde peste el funia pustiirii şi cumpăna nimicirii.
12. Nu vor mai fi în el fruntaşi, ca să aleagă un împărat, şi toţi voievozii lui vor fi nimiciţi.
13. În casele lui împărăteşti vor creşte spinii, în cetăţuile lui, mărăcini şi urzici. Acolo va fi locuinţa şacalilor şi vizuina struţilor.
14. Fiarele din pustiu se vor întâlni acolo cu câinii sălbatici, şi ţapii păroşi se vor chema unii pe alţii. Acolo îşi va avea locuinţa năluca nopţii şi îşi va găsi un loc de odihnă.
15. Acolo îşi va face cuibul şarpele de noapte, îşi va pune ouăle, le va cloci şi îşi va strânge puii la umbra lui; acolo se vor strânge toţi uliii, fiecare la tovarăşul lui.
16. Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Niciuna din toate acestea nu va lipsi, nici una, nici alta nu vor da greş. Căci gura Domnului a poruncit lucrul acesta: Duhul Lui va strânge acele sălbăticiuni.
17. El a tras la sorţi pentru ele, şi mâna Lui le-a împărţit cu funia de măsurat ţara aceasta: ele o vor stăpâni totdeauna şi o vor locui din veac în veac. –
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO