Studiul 10

Miercuri , 7 martie 2012

 

Auzim deseori următoarea întrebare: „Pot rugăciunile mele să-L determine pe Dumnezeu să facă un lucru pe care altfel nu l-ar face?” Întrebarea aceasta este justificată. Ca să găsim răspuns, trebuie să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu.

5. Citeşte Iacov 4:2; Luca 11:9,10; Iacov 5:16-18. Ce ne spun aceste texte despre relaţia dintre rugăciunile noastre şi acţiunile lui Dumnezeu?

Iacov 4

2. Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi şi vă luptaţi, şi nu aveţi, pentru că nu cereţi.

Luca 11

9. De aceea şi Eu vă spun: cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.
10. Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide.

Iacov 5

16. Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
17. Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă, şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni.
18. Apoi s-a rugat din nou, şi cerul a dat ploaie, şi pământul şi-a dat rodul.

Rugăciunea ne schimbă şi influenţează relaţia noastră cu Dumnezeu şi cu semenii, dar Biblia ne arată că rugăciunea influenţează şi ceea ce face Dumnezeu. Noi cerem şi El răspunde într-un fel sau în altul.

6. Cum este ilustrat acest principiu în Gen. 18:22-33?

Geneza 18

22. Bărbaţii aceia s-au depărtat şi au plecat spre Sodoma. Dar Avraam stătea tot înaintea Domnului.
23. Avraam s-a apropiat şi a zis: „Vei nimici Tu oare şi pe cel bun împreună cu cel rău?

În ciuda dificultăţilor filosofice cu care ne confruntăm atunci când încercăm să înţelegem acest subiect, realitatea este că Dumnezeu răspunde rugăciunilor oamenilor. El a declarat că va răspunde rugăciunilor noastre, iar partea noastră este să-L credem pe cuvânt.

7. Ce învăţăm despre rugăciune din 2 Cron. 7:14?

2 Cronici 7

14. dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.

Dumnezeu nu promite să le vindece ţara doar pentru faptul că ei cer acest lucru. Ei sunt chemaţi să se roage, dar rugăciunea este numai un aspect al redeşteptării generale în care ei trebuie să se implice.

Probabil că textul care ilustrează cel mai bine acest principiu este următorul: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9). Descoperim aici că există o relaţie semnificativă între rugăciune (în acest caz, rugăciunea de mărturisire) şi intervenţia lui Dumnezeu în viaţa noastră. Noi ne mărturisim păcatele, El le iartă, iar procesul acesta are ca urmare şi curăţirea noastră de nelegiuire. Se subînţelege clar de aici că, dacă nu ne rugăm, dacă nu ne mărturisim păcatele, nu suntem iertaţi. Nu există niciun dubiu că, în acest caz, Dumnezeu acţionează ca răspuns la rugăciunile noastre.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO