În cele din urmă, poporul iudeu pare să înţeleagă tot mai bine gravitatea situaţiei. În Ieremia 36,9, poporul s-a adunat la templu pentru o zi de post înaintea Domnului. Prin relaţiile lui profesionale cu alţi scribi, Baruc reuşeşte să obţină un loc public potrivit, în chilia lui Ghemaria, la intrarea în templu. Aici, Baruc începe să citească sulul pe care i-l dictase Ieremia. După ce Baruc citeşte mesajul, oficialii de la curte îi cer să îl citească în particular pentru ei. După ce întreabă de unde vine mesajul, oficialii hotărăsc să-l aducă în atenţia împăratului. Pentru o clipă, se pare că solia aceasta ar fi putut să aducă o schimbare în Iuda. Este un moment de speranţă pentru Baruc. Dacă lucrurile s-ar schimba, ar însemna că a meritat să-l susţină pe Ieremia. În reforma care ar fi putut să aibă loc, el ar fi putut să fie un om important, poate chiar într-o poziţie din guvern.

3. Ce a însemnat răspunsul împăratului pentru speranţele de viitor ale lui Baruc, cel puţin din punct de vedere profesional? Ieremia 36

Sulurile erau făcute din papirus şi erau scumpe. Ele trebuiau să fie copiate cu mâna. Din acest motiv, fiecare sul era ceva rar şi preţios. Sulul acesta conţinea mesajul lui Dumnezeu pentru împăratul Ioiachim. Prin faptul că au tăiat sulul în bucăţi şi l-au ars, împăratul şi slujitorii lui L-au insultat intenţionat pe Dumnezeu. Dar arderea sulului însemna pierderea multor ore de muncă grea pentru Baruc.

Baruc, care a sperat probabil o poziţie onorabilă la curte, îşi dă seama acum că nu a susţinut pe cine trebuia şi şi-a sabotat efectiv viitorul ca scrib la curtea regală din Ierusalim. De asemenea, el l-a înfuriat pe omul cel mai puternic din împărăţie. Aici este o situaţie clară, în care cel care stă de partea Domnului trebuie să plătească un preţ.

Acum, Baruc este un proscris, alături de Ieremia. Slujitorii împăratului îi caută pe cei doi pretutindeni în oraş. Pe calea lui Dumnezeu nu există loc pentru laşi sau pentru oameni care vor să se folosească de Dumnezeu pentru a face carieră. Viaţa solului lui Dumnezeu nu este condusă de ambiţii personale, ci, mai degrabă, el lasă voia lui Dumnezeu să se descopere în viaţa sa oricât ar costa. Uneori, preţul poate să fie foarte mare.

Ce preţ ai plătit tu pentru a-L urma pe Domnul? Care a fost ultima dată când ai fost nevoit să pierzi sau să sacrifici ceva important, din cauză că ai stat de partea unui principiu biblic sau a unei porunci a lui Dumnezeu? Gândeş te-te la implicaţiile răspunsului tău, oricare ar fi.

Ieremia 36

1. În al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, următorul cuvânt a fost rostit către Ieremia din partea Domnului:
2. „Ia un sul de carte şi scrie în ea toate cuvintele pe care ţi le-am spus cu privire la Israel şi cu privire la Iuda, şi cu privire la toate neamurile, din ziua când ţi-am vorbit pe vremea lui Iosia până în ziua de azi!
3. Poate că dacă va auzi casa lui Iuda tot răul pe care am de gând să i-l fac, se vor întoarce fiecare de la calea lor cea rea, şi le voi ierta astfel nelegiuirea şi păcatul.”
4. Ieremia a chemat pe Baruc, fiul lui Neriia; şi Baruc a scris într-o carte, după cum spunea Ieremia, toate cuvintele pe care le spusese lui Ieremia, Domnul.
5. Apoi Ieremia a dat următoarea poruncă lui Baruc: „Eu sunt închis şi nu pot să merg la Casa Domnului.
6. De aceea, du-te tu însuţi şi citeşte din carte ce ai scris în ea după spusele mele, şi anume cuvintele Domnului, citeşte-le în auzul poporului, în Casa Domnului, în ziua postului: să le citeşti şi în auzul tuturor acelora din Iuda care vor veni din cetăţile lor.
7. Poate că se vor smeri cu rugăciuni înaintea Domnului şi se vor întoarce fiecare de la calea sa cea rea. Căci mare este mânia şi urgia cu care a ameninţat Domnul pe poporul acesta!”
8. Baruc, fiul lui Neriia, a făcut tot ce-i poruncise prorocul Ieremia şi a citit din carte cuvintele Domnului, în Casa Domnului.
9. În al cincilea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, în luna a noua, au chemat la un post înaintea Domnului pe tot poporul Ierusalimului şi pe tot poporul venit din cetăţile lui Iuda la Ierusalim.
10. Atunci Baruc a citit din carte cuvintele lui Ieremia în auzul întregului popor, în Casa Domnului, în chilia lui Ghemaria, fiul lui Şafan, logofătul, în curtea de sus, la intrarea porţii celei noi a Casei Domnului.
11. Însă Mica, fiul lui Ghemaria, fiul lui Şafan, auzind toate cuvintele Domnului cuprinse în carte,
12. s-a coborât la casa împăratului, în odaia de scris a logofătului, unde stăteau toate căpeteniile, logofătul Elişama, Delaia, fiul lui Şemaia, Elnatan, fiul lui Acbor, Ghemaria, fiul lui Şafan, Zedechia, fiul lui Hanania, şi toate celelalte căpetenii.
13. Şi Mica le-a spus toate cuvintele pe care le auzise când citea Baruc în carte, în auzul poporului.
14. Atunci toate căpeteniile au trimis la Baruc pe Iehudi, fiul lui Netania, fiul lui Şelemia, fiul lui Cuşi, să-i spună: „Ia în mână cartea din care ai citit în auzul poporului şi vino!” Baruc, fiul lui Neriia, a luat cartea în mână şi s-a dus la ei.
15. Ei i-au zis: „Şezi şi citeşte-o în auzul nostru.” Astfel Baruc a citit-o în auzul lor.
16. Când au auzit ei toate cuvintele, s-au uitat cu groază unii la alţii şi au zis lui Baruc: „Vom spune împăratului toate cuvintele acestea.”
17. Şi au mai pus lui Baruc următoarea întrebare: „Spune-ne cum ai scris toate cuvintele acestea după spusele lui!”
18. Baruc le-a răspuns: „El îmi spunea cu gura lui toate cuvintele acestea, şi eu le-am scris în cartea aceasta cu cerneală.”
19. Căpeteniile au zis lui Baruc: „Du-te de te ascunde, tu şi Ieremia, ca să nu ştie nimeni unde sunteţi.”
20. Ei s-au dus apoi la împăratul în curte, lăsând cartea în odaia de scris a logofătului Elişama, şi au spus toate cuvintele din ea în auzul împăratului.
21. Împăratul a trimis pe Iehudi să ia cartea. Iehudi a luat-o din odaia logofătului Elişama şi a citit-o în auzul împăratului şi în auzul tuturor căpeteniilor care stăteau împrejurul împăratului.
22. Împăratul şedea în casa de iarnă – căci era în luna a noua – şi înaintea lui era un foc de cărbuni aprinşi.
23. După ce Iehudi a citit trei sau patru foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului şi a aruncat-o în jăraticul de cărbuni, unde a fost arsă de tot.
24. Împăratul şi toţi slujitorii lui care au auzit toate cuvintele acelea nu s-au înspăimântat şi nu şi-au sfâşiat hainele.
25. Elnatan, Delaia şi Ghemaria stăruiseră de împărat să nu ardă cartea; dar el nu i-a ascultat.
26. Ci împăratul a poruncit lui Ierahmeel, fiul împăratului, lui Seraia, fiul lui Azriel, şi lui Şelemia, fiul lui Abdeel, să pună mâna pe logofătul Baruc şi pe prorocul Ieremia. Dar Domnul i-a ascuns.
27. După ce a ars împăratul cartea care cuprindea cuvintele pe care le scrisese Baruc după spusele lui Ieremia, cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ieremia:
28. „Ia din nou o altă carte şi scrie în ea toate cuvintele care erau în cea dintâi carte pe care a ars-o Ioiachim, împăratul lui Iuda.
29. Şi despre Ioiachim, împăratul lui Iuda, spune: „Aşa vorbeşte Domnul: „Tu ai ars cartea aceasta zicând: „Pentru ce ai scris în ea cuvintele acestea: „Împăratul Babilonului va veni, va nimici ţara aceasta şi va nimici din ea oamenii şi dobitoacele”?”
30. De aceea, aşa vorbeşte Domnul despre Ioiachim, împăratul lui Iuda: „Niciunul din ai lui nu va şedea pe scaunul de domnie al lui David. Trupul lui mort va fi lăsat la căldură ziua, şi la frig, noaptea.
31. Îl voi pedepsi, pe el, sămânţa lui şi pe slujitorii lui, pentru nelegiuirea lor şi voi aduce peste ei, peste locuitorii Ierusalimului şi peste oamenii lui Iuda toate nenorocirile cu care i-am ameninţat, fără ca ei să fi vrut să Mă asculte!”
32. Ieremia a luat o altă carte şi a dat-o lui Baruc, fiul lui Neriia, logofătul. Baruc a scris în ea, după spusele lui Ieremia, toate cuvintele din cartea pe care o arsese în foc Ioiachim, împăratul lui Iuda. Multe alte cuvinte de felul acesta au mai fost adăugate la ea.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO