Atunci, vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Luca 21:27

Ascultă ediția audio aici.

Hristos i-a îndemnat pe copiii Săi să fie atenți la semnele întoarcerii Sale și să se bucure când vor vedea indicii ale apropierii Regelui care vine. „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri”, a spus El, „să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” El le-a îndreptat atenția ucenicilor Săi către pomii care înmugureau primăvara și a zis: „Când înfrunzesc și-i vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că Împărăția lui Dumnezeu este aproape” (Luca 21:28,30,31).

Însă, pe măsură ce spiritul de umilință și consacrare din biserică a făcut loc mândriei și formalismului, s-au răcit iubirea pentru Hristos și credința în revenirea Sa. Absorbit de spiritul lumesc și de căutarea de plăceri, așa-zisul popor al lui Dumnezeu a devenit orb la instrucțiunile Mântuitorului cu privire la semnele revenirii Sale. Doctrina celei de-a doua veniri a fost neglijată, textele biblice care vorbeau despre ea au fost întunecate de interpretări eronate, până când a fost în mare măsură ignorată și uitată. Acest lucru s-a întâmplat în special în cazul bisericilor din America. Libertatea și confortul de care se bucurau oameni din toate categoriile sociale, dorința ambițioasă după bogăție și lux, care a dat naștere unei pasiuni acaparatoare pentru profit, precum și goana nepotolită după popularitate și putere, care păreau să fie la îndemâna tuturor, i-au determinat pe oameni să-și concentreze interesele și speranțele asupra lucrurilor vieții acesteia și să plaseze într-un viitor îndepărtat acea zi solemnă când actuala stare de lucruri va trece.

Când le-a arătat urmașilor Săi semnele revenirii Sale, Mântuitorul a prezis starea de apostazie care va exista chiar înainte de a doua Sa venire. Ca și în zilele lui Noe, lumea va fi prinsă în febra activităților lumești și a căutării de plăceri – cumpărând, vânzând, plantând, construind, căsătorindu-se și dând în căsătorie –, uitând de Dumnezeu și de viața viitoare. Pentru cei care trăiesc în această perioadă, avertizarea lui Hristos este: „Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și, astfel, ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.” – Tragedia veacurilor, pp. 308, 309

Gândesc mai departe

În ce măsură ziua mea de astăzi este planificată având în vedere a doua venire a lui Isus?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO