„N-avem toți un singur Tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri?” (Maleahi 2:10)

Ascultă ediția audio aici.

Istoria păcatului a scos la iveală cât de mult poate fi afectată realitatea familiei.

Răspunsul lui Cain – „Sunt eu păzitorul fratelui meu?” (Geneza 4:9) – este o dovadă că modalitatea lui Dumnezeu de restaurare a unității va trebui să meargă dincolo de limitele înrudirii de sânge. Astfel, biserica devine familia lărgită, ce include oameni între care nu există o legătură naturală, ci sunt aduși împreună de sângele lui Isus Hristos.

Biserica remodelează ideea de familie. Conceptul omenesc de familie poate fi afectat de egoism. Noi, ai mei, al nostru – sunt doar câteva dintre reperele care creează distanță și ne izolează de ceilalți. Familia bisericii nu este formată din „bisericuțe” cu puține legături între ele, iar una dintre provocările continue este de a înțelege că relațiile noastre trebuie să fie modelate de relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu ne face să fim o familie. Biserica nu este niciodată plină și nu este niciodată închisă.

Biserica înseamnă apartenență. Dumnezeu le-a oferit pământenilor cel mai bun exemplu al ideii de apartenență. O planetă neascultătoare și răzvrătită merita să fie izolată și lăsată pradă propriei alegeri. Însă Creatorul L-a trimis pe Cel pe care Îl avea mai scump pentru a ne aminti că aparținem familiei Lui, că El ne este Tată, iar noi Îi suntem fii. Urmând același model, biserica primară a devenit rapid o comunitate în care oamenii s-au bazat unul pe altul și s-au numit frați și surori. Legătura frățească era de aceeași valoare ca și stăruința în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii și în rugăciune (Faptele apostolilor 2:42).

Tată ceresc, unește-ne în dragostea Ta! Iartă-ne pentru ocaziile când ne-am purtat necuviincios cu cei din familia Ta! Ajută-ne să fim o binecuvântare pentru biserică și pentru lume!

Provocare:

Roagă-te astăzi pentru familia mondială a bisericii, pentru tinerii și copiii din lumea întreagă și pentru părinții lor! Gândește-te la o modalitate practică de a sprijini misiunea mondială a bisericii tale!

Valentin Filimon
Conferința Muntenia

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO