Ajunge zilei necazul ei

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei. (Matei 6:33-34)

Ascultă ediția audio aici.

Învățăturile despre încrederea în Dumnezeu ocupă o bună parte a Bibliei. Înainte de a încheia Predica de pe Munte, Isus amintește de atenția pe care o dă Dumnezeu păsărilor și florilor, cu aplicație la încrederea implicită pe care credincioșii trebuie să o aibă în El: „Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: «Ce vom mânca?» sau: «Ce vom bea?» sau: «Cu ce ne vom îmbrăca?» Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele” (Matei 6:30-32).

Îngrijorarea pentru nevoile de bază ale vieții, nesiguranța cu privire la cum vor fi acestea satisfăcute în vreme de criză, dorința de a ne asigura un viitor prosper sunt juste și oportune într-o lume instabilă, în care dificultățile pot schimba, în scurt timp, bunăstarea noastră. De ce S-a referit Isus la credința în Dumnezeu abordând aceste preocupări logice și legitime ale credinciosului? Aici, învățătura lui Isus se rezumă la trei principii:

1. Trebuie să evităm neliniștea, nesiguranța și lipsa de încredere care se nasc din necredință. Suntem credincioși, viața noastră este ancorată în făgăduințele lui Dumnezeu și, deși în aparență o situație poate părea fără ieșire, putem să ne amintim: „Cerul întreg este preocupat de bunul nostru mers. N-ar trebui să îngăduim ca problemele și îngrijorările vieții de fiecare zi să ne tulbure sufletul și să ne întunece fața” (Calea către Hristos, p. 88).

2. Să încercăm să luăm fiecare zi pe rând, pentru a nu ne scufunda din cauza problemelor zilei de mâine. „Îndeplinirea cu credincioşie a datoriilor zilei de astăzi este cea mai bună pregătire pentru încercările de mâine. Nu îngrămădiţi laolaltă toate răspunderile şi grijile zilei de mâine, adăugându-le zilei de azi” (Divina vindecare, p. 364).

3. Să Îl căutăm pe Domnul din toată inima și să lăsăm viața noastră în mâinile Lui. „Aceia care se călăuzesc după principiul că slujirea și cinstirea lui Dumnezeu trebuie să fie ținta supremă vor constata că necazurile pier și că înaintea lor se deschide o cărare netedă” (Hristos, Lumina lumii, p. 276).

Să luăm decizia de a fi fericiți doar pentru ziua de azi. Să profităm de bucuriile pe care ni le oferă Cerul. Să nu ne îngrijorăm de vreo zi care încă nu a venit, pentru că există în ceruri un Dumnezeu…

Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO