Pericolul posedării de bunuri materiale

„Căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui.” Luca 12:15.

În Matei capitolul 19, Isus a vorbit despre tânărul bogat și a prezentat ucenicilor o problemă de nerezolvat. Ei credeau că un om bogat reprezenta o persoană binecuvântată de Dumnezeu și că prin urmare orice om bogat trebuie să ajungă în cer. Dar în versetele 23 la 26, Isus le spune: „Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treci o cămilă prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot, și au zis: „Cine poate atunci să fie mântuit?” Dacă un om bogat nu poate, cine altcineva este în stare? Dar, „Isus S-a uitat țintă la ei, și le-a zis: La oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință.”

Despre ce oare ne vorbea Isus? Despre bogații care aveau milioane? Ori vorbea despre oricine care conta pe unele lucruri mai mult decât pe Dumnezeu? Odată am întrebat pe un grup de tineri, cine considerau ei că erau cei mai buni creștini de la acel colegiu. Ei spuneau că dacă ar fi să hotărăști între un băiat sau o fată, probabil că vei descoperi că este fata. De ce? Pentru că fetele au mai multă nevoie de Dumnezeu decât băieții. Apoi au mai zis: și dacă ai vrea să găsești pe cele mai bune creștine din colegiu, și vei lua pe cele mai frumoase fete și pe cele mai puțin frumoase, vei descoperi că cele mai puțin frumoase vor fi cele mai bune creștine. și din cele mai puțin frumoase, cele cu mai puțin talent și cu note mai slabe vor fi mai bune creștine decât cele talentate și cu note bune. Urmând aceiași logică, ei au decis că cel mai slab creștin din colegiu, dintre băieți, va fi cel care arată foarte bine, care are voce frumoasă, haine moderne și note bune.

Concluzia era că atâta timp cât o persoană se poate baza pe altceva decât pe Dumnezeu, acea persoană va tinde să facă chiar lucrul acesta.

Ce este cu neputință pentru om este cu putință la Dumnezeu. Cât de mulțumitori putem fi pentru că avem un Dumnezeu care face tot ce poate ca să ne deschidă ochii, să vedem ce valoare au lucrurile pe care ne bazăm, și să ne arate nevoia noastră de EL, indiferent de succesul nostru aparent.

Acest articol face parte din cartea „Nici o zi fără Isus” de Morris Venden

 

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO