Nu te uita la vin când curge roşu şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor, dar, pe urmă, ca un şarpe muşcă şi înţeapă ca un vasilisc. (Proverbele 23:31,32)

Îmbătarea este produsă de vin, bere sau cidru tot atât de neîndoielnic cum este produsă de băuturile mai tari. Consumul acestor băuturi stârneşte gustul pentru unele mai tari şi aşa se instalează obiceiul de a bea. Consumul moderat de alcool este şcoala în care se formează oamenii pentru o carieră de beţiv. Acţiunea acestor stimulente uşor alcoolizate este atât de insidioasă, încât victima porneşte pe drumul către beţie înainte să suspecteze în ce pericol se află.

Unii care nu sunt consideraţi niciodată beţi se află mereu sub influenţa băuturilor uşor alcoolizate. Ei sunt într-o stare de frenezie, cu mintea instabilă, neechilibraţi. Imaginându-şi că sunt în siguranţă, ei merg mai departe şi mai departe, până când toate barierele sunt doborâte şi fiecare principiu este sacrificat. Cele mai puternice hotărâri sunt subminate, cele mai înalte consideraţh nu sunt suficiente pentru a ţine apetitul stricat sub controlul raţiunii.

Biblia nu aprobă nicăieri consumul vinului îmbătător. Vinul pe care Hristos l-a făcut din apă la ospăţul nunţii din Cana a fost suc curat de struguri. Acesta este „vinul nou din ciorchine”, despre care Scriptura spune: „Nu-1 nimici, căci este o binecuvântare în el” (Isaia 65:8).

În Vechiul Testament, Hristos a fost Acela care i-a dat lui Israel avertismentul: „Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept” (Proverbele 20:1). El nu putea oferi o asemenea băutură. Satana ne ispiteşte la satisfacerea poftei, care ne va întuneca raţiunea şi ne va amorţi percepţiile spirituale, dar Hristos ne învaţă să aducem natura inferioară la supunere. El nu ne pune niciodată înainte un lucru care ar putea fi o ispită. Întreaga Sa viaţă a constituit un exemplu de tăgăduire de sine. Pentru a înfrânge puterea apetitului, a postit patruzeci de zile în pustie, suportând în locul nostru testul cel mai sever pe care-l poate indura natura umană. Hristos a fost Acela care a poruncit ca Ioan Botezătorul să nu bea nici vin, nici băutură tare. Tot El a cerut o abstinenţă similară de la soţia lui Manoah. Hristos nu Şi-a contrazis propria învăţătură. Vinul nefermentat pe care l-a făcut pentru nuntaşi era o băutură hrănitoare şi înviorătoare. Acesta este vinul care a fost folosit de Mântuitorul nostru şi de ucenică Săi la prima Cină.

Divina vindecare, pp. 332-333

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO