Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănopții; mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.”
Isaia 14:13,14

Când britanicii și francezii au luptat în Canada, în anii 1750, amiralul Phipps, comandantul flotei maritime britanice, a fost rugat să ancoreze lângă Quebec pentru a susține forțele terestre în atacul lor asupra orașului. Flota lui Phipps a ajuns devreme și, fiind nevoit să aștepte nerăbdător, și-a făcut griji pentru niște statui care înconjurau catedrala din apropiere și le-a poruncit soldaților lui să tragă în ele. El a tras atât de multe focuri spre aceste statui, încât, atunci când forțele terestre au ajuns și s-a dat semnalul pentru atac, el nu a mai fost de niciun ajutor. Și astăzi foarte mulți creștini sunt asemenea amiralului Phipps. Ei sunt atât de ocupați să atace alți sfinți, încât nu mai sunt de niciun folos, ci doar o piedică pentru cauza lui Hristos.

Roadele negative ale eului sunt: păcatul, mândria, minciuna, dezbinarea și moartea. În limba engleză, toate aceste cuvinte au în centru litera i (eu). Întâmplător, în centrul cuvântului Lucifer este tot litera i, care reflectă toate aceste trăsături. Mândria lui Lucifer a creat o despărțire de Dumnezeu și de îngeri. Prin minciunile lui el încearcă să ispitească oamenii să păcătuiască, să se îndepărteze de Dumnezeu și, în cele din urmă, să moară.

Dumnezeu urăște mândria (Proverbele 8:13; 16:5,18). Ea este un păcat foarte grav. Mândria aduce rușine (Proverbele 11:2). Dumnezeu urăște inima mândră, dar El le dă har celor smeriți (Iacov 4:6) și de aceea noi trebuie să ne îmbrăcăm cu smerenie unii pentru alții (1 Petru 5:5). Căci cel care se înalță va fi smerit și cel care se smerește va fi înălțat (Luca 14:11).

Roadele pozitive ale eului sunt: unitatea, unire, câștig, a Lui și El. Când ne unim unii cu alții și lucrăm în comuniune pentru cauza Lui, atunci vom putea să câștigăm suflete pentru El.

Ce rod ai vrea să cultivi în biserică, în familie și în inima ta? Vrei să cultivi rodul unității sau rodul dezbinării? Haideți să ne luăm angajamentul astăzi să ne unim pentru a câștiga pe cineva din păcat pentru Hristos.

autor: Suhana Chikatla

Devoționalul pentru femei a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO