Sfinţiţi pe deplin, eu şi casa mea

 Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile să-ţi meargă bine şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.

(3 Ioan 2)

Ce vrea să spună textul, făcând legătura dintre toate lucrurile şi sănătate? Un vechi dicton spune astfel: „Sănătatea nu e totul, dar, fără sănătate, totul e nimic.”

Sănătatea noastră, aşa cum bine ştim, cuprinde trei aspecte: fizic, mintal şi spiritual. De sănătate are nevoie atât individul, cât şi familia. O societate sănătoasă este alcătuită din familii sănătoase. Pentru a face o reformă în ce priveşte sănătatea fizică, e nevoie de o gândire sănătoasă, iar aceasta izvorăşte dintr-un spirit sănătos. O hrană sănătoasă oferită minţii, preluată din Cuvântul Creatorului, printr-un studiu atent intr-un timp de calitate, va oferi condiţiile realizării unei sănătăţi optime a întregului organism.

Astfel stând lucrurile, pentru fericirea omului, a familiei şi a societăţii, e nevoie să începem reforma cu partea spirituală, celelalte părţi urmând în mod natural procesul de reformă. Chiar dacă noi, ca femei, de multe ori nu putem face ceea ce am dori şi ştim că este bine, totuşi cred că Dumnezeu poate face minuni în privinţa reahzării reformei necesare. Partea noastră este rugăciunea fierbinte, luând exemplul Anei, mama lui Samuel. Ea s-a rugat în templu, ca apoi, nu doar ea, ci şi familia, şi cei din jurul ei să fie binecuvântaţi.

Evident, pentru ca ruga ei să fie ascultată, Ana nu s-a îndepărtat cu nimic de la principiile vieţii stabilite de Creator, în ciuda nedreptăţilor pe care le-a îndurat. Mai mult, ea a fost dispusă să 1-1 închine lui Dumnezeu pe acel copil mult dorit, dovedind astfel că este liberă de orice formă de egoism. Faţă de o asemenea comportare, Dumnezeu nu a rămas dator cu răspunsul, dăruindu-i şi alţi copii, pe lângă Samuel. Cred din toată inima că Domnul va auzi diversele cereri înălţate şi în familiile noastre. El va interveni la momentul potrivit, chiar şi prin minuni, dacă acestea vor sluji binelui nostru şi proslăvirii Numelui Său.

„Dumnezeu vrea să înţelegem că El are un drept asupra minţii, asupra sufletului, trupului şi duhului nostru, asupra a tot ce avem. Noi suntem ai Lui prin creare şi răscumpărare. In calitate de Creator al nostru, El ne cere să-I slujim cu totul. în calitate de Răscumpărător al nostru, El ne cere şi are dreptul să ne ceară, să îl iubim fără rezerve… Cu cât ne supunem mai complet mintea şi trupul Duhului Sfânt, cu atât mai înmiresmată va fi jertfa pe care I-o aducem. (Misiune şi sănătate pentru ultima generaţie, p.12)

Emanuela Bischin, Cristian, Transilvania de Sud

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO