[marți, 16 ianuarie] Dumnezeu este Judecător

 

 

3. Citește Psalmul 75. De ce este zadarnică lauda celor răi? 

 

Psalmul 75

„1 Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm; noi, care chemăm Numele Tău, vestim minunile Tale!
2 „Atunci când va veni vremea hotărâtă”, zice Domnul, „voi judeca fără părtinire.
3 Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui, căci Eu îi întăresc stâlpii.”
4 Eu zic celor ce se fălesc: „Nu vă făliţi!” Şi celor răi: „Nu ridicaţi capul sus!”
5 Nu vă ridicaţi capul aşa de sus, nu vorbiţi cu atâta trufie!
6 Căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie nu vine înălţarea.
7 Ci Dumnezeu este Cel ce judecă: El coboară pe unul şi înalţă pe altul.
8 În mâna Domnului este un potir în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă toţi cei răi de pe pământ sug, îl sorb şi-l beau până în fund!
9 Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri; voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov.
10 Şi voi doborî toate puterile celor răi: puterile celui neprihănit însă se vor înălţa”.

 

Ca Împărat suveran, Domnul este și Dătătorul legii (Psalmii 99:7) și Judecător (98:9; 97:2). Cei răi amenință în mod constant ordinea corectă stabilită de Dumnezeu în lume, dar Domnul va judeca lumea și va pune capăt stăpânirii răului (75:8-10; 96:13).

 

În Psalmul 75, câteva imagini redau distrugerea irevocabilă a celor răi. Imaginea unui potir cu vin roșu (75:8) transmite intensitatea mâniei lui Dumnezeu (Ieremia 25:15; Apocalipsa 14:10). Doborârea puterilor celor răi face trimitere la sfârșitul stăpânirii lor, în vreme ce puterea celor neprihăniți va ajunge să domine (Psalmii 75:10). Dumnezeu alege „vremea hotărâtă” (75:2) pentru judecata Lui. Această judecată executivă va avea loc în mod evident la sfârșitul timpului (96:13; 1 Corinteni 15:23-26).

 

Dumnezeu cercetează inima oamenilor ca parte a judecății Sale. Citește Psalmii 14:2. Se face trimitere aici la Geneza 6:5,8. Ambele pasaje arată că executarea judecății lui Dumnezeu în dreptul lumii este precedată de examinarea vieții oamenilor și de căutarea celor pe care îi poate salva. Această judecată este numită uneori „judecata de cercetare”, când Dumnezeu îi apără pe cei neprihăniți și decide soarta celor răi.

 

Cum are loc?

 

Mai întâi, Dumnezeu Își eliberează poporul de cei răi (Psalmii 97:10; 146:9) și îi onorează pe cei umili prin faptul că îi salvează (149:4). În al doilea rând, nelegiuiții nepocăiți sunt distruși pentru totdeauna (97:3). Unii psalmi descriu poetic neputința armelor omenești în fața Judecătorului divin (76:3-6). Domnul este, de asemenea, un Dumnezeu iertător, chiar dacă pedepsește greșelile oamenilor (99:8). Oamenii lui Dumnezeu, nu numai cei răi, vor da socoteală în fața lui Dumnezeu (50:4; 135:14). Această idee transmisă de psalmi se regăsește și în alte texte biblice: judecata lui Dumnezeu începe cu poporul lui Dumnezeu și se extinde la întregul pământ (Deuteronomul 32:36; 1 Petru 4:17). Psalmistul face apel la Dumnezeu să îl judece, dar se bazează pe neprihănirea lui Dumnezeu să îl apere (Psalmii 7:8-11; 139:23,24).

 

Psalmii ne cheamă să ne bucurăm în așteptarea judecăților lui Dumnezeu (67:4; 96:10-13; 98:4-9). Cum este judecata lui Dumnezeu o veste bună pentru cei acoperiți de sângele lui Hristos?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO