[sâmbătă, 29 iulie] Taina Evangheliei

 

 

Text de memorat:

 

Efeseni 3:20,21

„20 Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, 21 a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin”.

 

Pavel deschide capitolul 3 din Efeseni cu o temă deja abordată: „neamurile sunt împreună-moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea” (v. 6). Deși s-ar putea să nu fie o mare surpriză pentru biserica din zilele noastre, alcătuită în mare parte din neevrei, lucrul acesta era ceva complet nou pentru mulți dintre cititorii lui Pavel.

 

Pavel își continuă apoi cuvintele inspirate, referindu-se la zelul său pentru predicarea Evangheliei lui Isus către neamuri. Aflăm și care sunt greutățile curente în extinderea aceleiași lucrări, dificultăți care includ întemnițarea lui într-o închisoare romană. Apoi aflăm și despre dedicarea lui pentru taina din inima Evangheliei, taină conform căreia, în biserică, neevreii sunt egali cu surorile și frații lor evrei. Simțim entuziasmul lui Pavel pentru biserică și pentru misiunea ei universală. Ascultăm când se roagă, lăudându-L pe Dumnezeu pentru manifestarea harului Său în biserică. Pe scurt, suntem inspirați să ne alăturăm lui Pavel în zelul lui pentru Evanghelie.

 

 

Studiu zilnic

 

Biblia: Psalmii 78 – 84

1. Câți îngeri aducători de nenorociri au fost trimiși în Egipt?
2. Sângele vărsat al cui îl răzbună Dumnezeu?
3. Cine a ajuns un gunoi pentru îngrășarea pământului?
4. Cum și în ce se preface Valea Plângerii?

 

Ellen G. White: „Rugăciunea”, capitolul 29 (primele 17 paragrafe)

5. Când putem avea încredere că Dumnezeu va răspunde cererilor noastre?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO