[sâmbătă, 8 aprilie] Evanghelia veșnică

 

 

Text de memorat:

 

 

Apocalipsa 14:6

„Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod”.

 

În Israelul din vechime, când popoarele păgâne din jurul lor erau politeiste, închinându-se mai multor „dumnezei”, din lemn și din piatră, declarația de credință clară, distinctivă și categorică a Israelului se găsea în Deuteronomul 6:4: „Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.”

 

De-a lungul secolelor, rostirea Shemei (numele rugăciunii, bazat pe cuvântul evreiesc pentru „ascultă”) le-a reamintit evreilor viziunea spirituală care îi unea ca popor și care le întărea hotărârea de a-și menține identitatea unică de închinători la singurul Dumnezeu adevărat.

 

Cele trei solii îngerești din Apocalipsa 14 sunt pentru adventiștii de ziua a șaptea propria Shema. Ele ne identifică declarația de credință, ne definesc ca popor și ne descriu misiunea în această lume. Pe scurt, identitatea noastră profetică unică este prezentată în Apocalipsa 14:6-12 și aici ne găsim entuziasmul de a proclama lumii Evanghelia.

 

În lecția din această săptămână vom începe un studiu detaliat al versetelor din Apocalipsa 14:6-12, dar vom face lucrul acesta prin ochii harului, ascultându-L pe Dumnezeu vorbind inimilor noastre.

 

 

Studiu zilnic:

 

Biblia: Iov 8–14

1. Cum alergau, fugeau și treceau zilele lui Iov?
2. Care este „țara întunericului”?
3. Cine tulbură mintea judecătorilor?
4. Ce umple viața scurtă a omului?

 

Ellen G. White: „Rugăciunea”, capitolul 19 (în continuare, până la final). 

5. Cât de potrivit este un sfert de oră pentru rugăciunea în public?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO