[miercuri, 2 noiembrie] El a murit pentru noi

 

5. Ce a realizat pentru noi moartea lui Isus?

 

Ioan 3:14-18

„14 Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, 15 pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 17 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. 18 Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu”.

 

Romani 6:23

„Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru”.

 

Când Isus a ajuns la râul Iordan ca să fie botezat, Ioan Botezătorul a exclamat: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29). Prin aceasta, Isus era recunoscut drept Mielul arhetipal prefigurat de toate jertfele din Vechiul Testament. Dar jertfele animale nu puteau îndepărta păcatele (Evrei 10:4). Ele ofereau doar o iertare condiționată, care depindea de împlinirea jertfei viitoare a lui Hristos pe cruce. Citește Ioan 1:9.

 

6. Citește Ioan 3:16,17. Ce speranță excepțională găsești aici, mai ales când simți, pe bună dreptate, că meriți să fii condamnat pentru ce ai făcut?

 

Gândește-te la tot ce înseamnă aceste lucruri. Isus, Cel care a creat universul (Ioan 1:1-3), S-a dat pe Sine pentru fiecare dintre noi, ca jertfă pentru păcate, ca astfel noi să nu mai fim condamnați pentru ceea ce meritam. Iată marea promisiune a Evangheliei!

 

Isus Hristos a declarat că „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3:16). Dar nu ar trebui să uităm niciodată că Isus S-a oferit de bunăvoie pentru noi (Evrei 9:14). Luther s-a referit la cruce ca fiind „altarul pe care Isus, mistuit de focul iubirii nemărginite care ardea în inima Lui, a adus jertfa vie și sfântă a trupului și sângelui Său în fața Tatălui, cu rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi (Evrei 5:7)” (Luther’s Works, vol. 13, „Concordia Publishing House”, 1956, p. 319). Hristos a murit o dată pentru totdeauna (Evrei 10:10), o singură dată (Evrei 10:12), deoarece sacrificiul Lui este suficient și nu își pierde niciodată puterea. Ba, mai mult, „dacă nu s-ar fi găsit decât un singur suflet care să accepte Evanghelia harului Său, pentru a-l salva Hristos ar fi acceptat aceeași viață de trudă și umilință și aceeași moarte înjositoare” (Ellen G. White, „Divina vindecare”, p. 135).

 

Citește din nou Ioan 3:16, înlocuind cuvintele „lumea” și „oricine” cu numele tău. Cum poți învăța permanent, mai ales când ești ispitit, să-ți însușești această minunată promisiune?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO