[luni, 31 octombrie] Preambulul crucii

 

 

3. Care au fost reacțiile ucenicilor când Isus le-a prevestit suferințele și moartea Sa? Ce ar trebui să învățăm din reacțiile lor despre pericolul înțelegerii greșite a Scripturilor?

 

Matei 16:21-23

„21 De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omorât şi că a treia zi are să învieze. 22 Petru L-a luat deoparte şi a început să-L mustre, zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva!” 23 Dar Isus S-a întors şi a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano, tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.””

 

Matei 17:22,23

„22 Pe când stăteau în Galileea, Isus le-a zis: „Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. 23 Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.” Ucenicii s-au întristat foarte mult”.

 

Marcu 9:30-32

„30 Au plecat de acolo şi au trecut prin Galileea. Isus nu voia să ştie nimeni că trece. 31 Căci învăţa pe ucenicii Săi şi zicea: „Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor; ei Îl vor omorî şi a treia zi, după ce-L vor omorî, va învia”. 32 Dar ucenicii nu înţelegeau cuvintele acestea şi se temeau să-L întrebe”.

 

Luca 9:44,45

„44 Pe când toţi se minunau de tot ce făcea Isus, El a zis ucenicilor Săi: „Voi ascultaţi bine ce vă spun: Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor!” 45 Dar ucenicii nu înţelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei, ca să nu le priceapă, şi se temeau să-L întrebe în privinţa aceasta”.

 

Luca 18:31-34

„31 Isus a luat cu Sine pe cei doisprezece şi le-a zis: „Iată că ne suim la Ierusalim şi totce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. 32 Căci va fi dat în mâna neamurilor: Îl vor batjocori, Îl vor ocărî, Îl vor scuipa 33 şi, după ce-L vor bate cu nuiele, Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.” 34 Ei n-au înţeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei şi nu pricepeau ce le spunea Isus”.

 

Isus s-a născut ca să moară și a trăit ca să moară. Fiecare pas pe care îl făcea Îl aducea mai aproape de marele Său sacrificiu ispășitor pe crucea Golgotei. Pe deplin conștient de misiunea Sa, El nu a lăsat pe nimeni și nimic să-L distragă de la misiunea Lui. La drept vorbind, „întreaga Lui viață a fost un preambul al morții Sale pe cruce” (Ellen G. White, Principiile fundamentale ale educației creștine, p. 382).

 

În ultimul an al misiunii Sale pe pământ, Isus le-a vorbit ucenicilor din ce în ce mai clar despre apropiata Lui moarte. Dar ei nu păreau să poată și să vrea să accepte realitatea afirmațiilor Sale. Plini de idei false despre rolul lui Mesia, ultimul lucru la care se așteptau era ca Isus, în calitate de Mesia, să moară. Pe scurt, teologia lor eronată i-a dus la suferință inutilă.

 

Deja lui Nicodim Isus îi spusese: „Și, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3:14,15). Când Se afla în Cezareea, Isus le-a spus ucenicilor că trebuia „să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor; că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze” (Matei 16:21). Trecând în mod discret prin Galileea (Marcu 9:30-32) și în timpul ultimului Său drum la Ierusalim (Luca 18:31-34), Isus le-a vorbit iarăși ucenicilor despre moartea și învierea Sa. Fiindcă nu era ceea ce doreau să audă, ei nu au ascultat. Cât de ușor este să facem și noi la fel!

 

Oamenii, în special cei din poporul ales al lui Dumnezeu, au avut idei greșite cu privire la prima venire a lui Mesia. Ce idei eronate cu privire la a doua venire a lui Isus sunt răspândite în zilele noastre?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO