[luni, 11 mai] Cuvintele şi semnificaţia lor

 

 

În fiecare limbă există cuvinte cu sensuri bogate și profunde, foarte dificil de tradus printr-­un singur cuvânt în altă limbă. Astfel de cuvinte necesită un studiu aprofundat al modului în care sunt folosite în Biblie pentru a le înțelege semnificația.

 

3. Cum sunt arătate în Scriptură bunăvoinţa şi bunătatea lui Dumnezeu faţă de fiinţele pe care le-a creat?

 

1 Împăraţi 3:6

”Solomon a răspuns: „Tu ai arătat o mare bunăvoinţă faţă de robul Tău David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea Ta în credincioşie, în dreptate şi în curăţie de inimă faţă de Tine; i-ai păstrat această mare bunăvoinţă şi i-ai dat un fiu care şade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi.”

 

Psalmii 57:3

”El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări. Da, Dumnezeu Îşi va trimite bunătatea şi credincioşia.”

 

Psalmii 66:20

”Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea şi nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui!”

 

Psalmii 143:8

”Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalţ sufletul.”

 

Mica 7:20

”Vei da cu credincioşie lui Iacov şi vei ţine cu îndurare faţă de Avraam ce ai jurat părinţilor noştri în zilele de odinioară.”

 

Termenul ebraic chesed (bunăvoință) este unul dintre cele mai bogate și mai profunde cuvinte din Vechiul Testament. El descrie iubirea, bunătatea, bunăvoința, îndurarea și legământul lui Dumnezeu față de poporul Său. În aceste câteva pasaje am văzut că El Își arată „o mare bunăvoință față de … David”, că „i­a păstrat această mare bunăvoință”. El „Își va trimite bunătatea și credincioșia…” El va „da cu credincioșie lui Iacov, și vei ține cu îndurare față de Avraam…”.

 

4. Ce se spune despre „pace” în următoarele pasaje?

 

Numeri 6:24-26

”24 «Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! 25 Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine! 26 Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!»”

 

Iov 3:26

”N-am nici linişte, nici pace, nici odihnă, şi necazul dă peste mine.”

 

Psalmii 29:11

”Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace.”

 

Isaia 9:6

”Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”

 

Isaia 32:17

”Lucrarea neprihănirii va fi pacea; roadele neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie.”

 

Termenul ebraic shalom este adesea tradus prin „pace”. Dar semnificația acestui cuvânt este mult mai profundă și mai cuprinzătoare. Shalom poate fi tradus prin „plenitudine, desăvârșire și bunăstare”. Binecuvântarea și îndurarea lui Dumnezeu ne țin în această stare, care este un dar de la Dumnezeu. Prin comparație, în necazul său, Iov nu găsea „nici liniște… nici odihnă”, căci îi lipsea pacea (shalom). În această lume haotică simțim o binecuvântare imensă când întâmpinăm ziua Sabatului prin cuvintele „Sabat fericit”, expresia uzuală în română pentru Shabbat shalom, căci legătura noastră cu Dumnezeu ne oferă cea mai mare pace și plenitudinea de care avem nevoie în viața noastră.

 

Chiar fără a cunoaște sensul original al acestor cuvinte, cum putem experimenta realitatea lor, așa cum le înțelegem noi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO