1. „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” (Mat. 11,29) Ce vrea să ne spună Isus aici? În ce fel blândeţea şi smerenia inimii aduc odihnă sufletului?

Smerenia este încetarea absolută a oricărei lupte pentru planurile trecute în agenda noastră şi încrederea că Dumnezeu va lupta pentru cele trecute în agenda Lui. Smerenia este opusul încrederii în sine şi al încumetării. Ea izvorăşte din încrederea în bunătatea lui Dumnezeu şi în faptul că El deţine controlul asupra situaţiei prin care trecem. O persoană blândă şi smerită nu este preocupată de sine (vezi Luca 22,42) – o atitudine care reprezintă cheia făgăduinţei de a găsi odihnă pentru sufletele noastre. În definitiv, frământările şi zbuciumul nostru nu se datorează, cel mai adesea, faptului că suntem preocupaţi doar de propriile interese şi dorinţe? În sensul cel mai real, o persoană smerită este cea care a învăţat să moară faţă de sine, iar pentru aceasta este nevoie de credinţă, de curaj şi de perseverenţă – trăsături pe care lumea nu le-ar asocia neapărat cu smerenia.

Luca 22

42 zicând: „Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi facă-se nu voia Mea, ci a Ta.”

2. Citeşte Romani 12,3. Cum este ideea de smerenie exprimată aici? În ce fel aceasta este cheia pentru a fi blând şi smerit cu inima?

Romani 12

3 Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.

Efeseni 4,2 este un alt text care ne ajută să înţelegem ce este smerenia. El se leagă de cel din Romani 12,3, ambele subliniind, în felul lor propriu, de ce aroganţa şi egoismul sunt contrare umblării creştine. În definitiv, de ce ar fi un creştin arogant? Nu suntem toţi păcătoşi? Nu toţi am fi fost condamnaţi la nimicire veşnică, dacă nu ar fi fost Isus? Nu toţi suntem întru totul dependenţi de Dumnezeu pentru orice respiraţie şi pentru orice bătaie a inimii? Toate talentele şi toate capacităţile noastre nu vin de la Dumnezeu? Şi atunci, pentru ce am putea să fim mândri? Pentru nimic! Într-adevăr, având în vedere cât a costat mântuirea noastră, creştinii ar trebui să fie cei mai blânzi şi cei mai smeriţi oameni de pe pământ.

Efeseni 4

2 cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste

Gândeşte-te cât de dependent eşti de Dumnezeu în toate privinţele. Şi atunci, de unde vin în inima ta mândria şi aroganţa şi cum poţi să scapi de ele?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO