O ATMOSFERĂ FERICITĂ ÎN CĂMIN PROMOVEAZĂ SĂNĂTATEA


Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul.
Psalmii 144:15

Ascultă ediția audio aici.

Un cămin în care locuiește dragostea și unde își găsește expresie în privire, cuvinte și acțiuni este locul unde îngerilor le place să locuiască.

Fie ca strălucirea soarelui iubirii, al bucuriei și al mulțumirii fericite să pătrundă în inimile noastre, iar influența sa plăcută să ne umple casa. (…) Atmosfera astfel creată va fi pentru copii ceea ce sunt aerul și razele soarelui pentru lumea vegetală, promovând sănătatea și vigoarea minții și a trupului (Căminul adventist, p. 426).

Educați sufletul să fie plin de bucurie și mulțumire, plin de recunoștință față de Dumnezeu pentru iubirea cea mare cu care ne-a iubit. (…) Bucuria creștină este chiar frumusețea sfințeniei (Youth’s Instructor, 11 iulie 1895).

Durerea și îngrijorarea nu pot remedia nici măcar un singur rău, dar pot răni foarte mult; însă bucuria și speranța luminează calea altora și „sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor” (Proverbele 4:22). (Signs of the Times, 12 februarie 1885)

Mama trebuie să cultive o dispoziție prietenoasă, voioasă și fericită. Orice efort în această direcție va fi răsplătit din abundență, atât printr-o stare fizică bună, cât și prin caracterul moral al copiilor ei. Un spirit bine dispus va promova fericirea în căminul ei și va îmbunătăți în mare măsură și sănătatea ei (Divina vindecare, p. 272).

Pentru dezvoltarea sănătății fizice și a unui caracter simetric, tinerii au nevoie de exercițiu, voie bună și o atmosferă fericită și plăcută în jurul lor (Principiile fundamentale ale educații creștine, p. 114).

Pentru că noi suntem copii ai luminii, Dumnezeu dorește să cultivăm un spirit voios și fericit, ca să-I aducem astfel laudă Aceluia care ne-a chemat din întuneric la lumina Lui minunată (Căminul adventist, p. 432).

autor: Ellen G. White

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO