Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.
Psalmii 119:105

Ascultă ediția audio aici.

Hristos este Centrul doctrinei adevărate. Întreaga religie autentică se află în Cuvântul Său și în natură. El este punctul în care se concentrează speranțele noastre de viață veșnică, iar pedagogul care învață de la Isus găsește o ancorare sigură.

Tot ce poate cuprinde mintea este desfășurat înaintea noastră în Biblie. Ea este hrana noastră spirituală. Noi trebuie să contemplăm minunatele lucrări ale lui Dumnezeu și să le repetăm copiilor noștri lecțiile învățate, pentru a-i putea face să vadă iscusința, puterea și măreția Lui în lucrarea mâinilor Sale.

Ce Dumnezeu avem! El Își conduce Împărăția cu atenție și grijă și a construit un gard – Cele Zece Porunci – pentru a-i feri pe supușii acestei împărății de rezultatele păcatului. Prin cerința de a respecta legile Împărăției, Dumnezeu îi oferă poporului Său sănătate, fericire, pace și bucurie. El îi învață că perfecțiunea caracterului pe care le-o cere poate fi atinsă numai prin cunoașterea Cuvântului Său.

Stă scris în Profeți: „Nenorocito, bătuto de furtună și nemângâiato! Iată, îți voi împodobi pietrele scumpe cu antimoniu și-ți voi da temelii de safir. Îți voi face crestele zidurilor de rubin, porțile de pietre scumpe și tot ocolul de nestemate. Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi. Vei fi întărită prin neprihănire. Izgonește neliniștea, căci nu ai nimic de temut, și spaima, căci nu se va apropia de tine“ (Isaia 54:11-14).

„Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său, zicând: «Cunoaște pe Domnul!» Ci toți Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor“ (Ieremia 31:33,34). (Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, pp. 453, 454)

Dacă nu se poate atinge perfecțiunea caracterului fără timp petrecut cu Cuvântul lui Dumnezeu, cum mi-aș putea schimba programul ca să-mi petrec mai mult timp în studiul Bibliei?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO