Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis.
Ioan 9:4

Dumnezeu are un scop când le trimite încercări copiilor Săi. El nu-i conduce niciodată altfel de cum ei înșiși ar alege să fie conduși dacă ar putea să vadă sfârșitul de la început și să discearnă gloria scopului pe care îl împlinesc. El îi supune disciplinei ca să-i smerească, îi determină – prin încercări și necazuri – să-și vadă punctele slabe și să se apropie de El. Când strigă după ajutor, El le răspunde: „Iată-Mă!”

Creștinii sunt pietrele prețioase ale lui Hristos. Ei trebuie să strălucească pentru El cu putere, răspândind lumina farmecului Său. Lucirea lor depinde de șlefuirea de care au parte. Pot alege să fie cizelați sau să rămână necizelați. Fiecare dintre cei considerați demni de a ocupa un loc în templul Domnului trebuie să se supună procesului de șlefuire. Fără cizelarea pe care o realizează Domnul, ei nu pot reflecta lumină mai multă decât o piatră obișnuită.

Hristos le spune ființelor umane: „Tu ești al Meu. Te-am cumpărat. Acum ești o piatră brută, dar, dacă te vei lăsa pe mâna Mea, te voi șlefui, iar strălucirea ta va aduce onoare Numelui Meu. Nimeni nu te poate smulge din mâna Mea. Te voi face comoara mea deosebită. În ziua încoronării Mele, vei fi o piatră prețioasă în coroana Mea de bucurie.”

Lucrătorul divin nu acordă mult timp materialelor de mică valoare. Numai pietrele prețioase sunt șlefuite de El, de parcă ar fi un palat, îndepărtând toate colțurile fără valoare. Acest proces este aspru și solicitant; rănește mândria omenească. Hristos taie adânc în experiența pe care ființele umane, în mulțumirea lor de sine, o considerau completă și îndepărtează înălțarea de sine din caracter. El taie toate părțile care sunt în plus, pune piatra prețioasă pe discul abraziv, o presează până când toate asperitățile sunt îndepărtate. Apoi, ținând nestemata în lumină, Maestrul Își vede reflectat în ea Propriul chip și declară că se califică să ocupe un loc în caseta Sa de valori.

„«În ziua aceea», zice Domnul oștirilor, «pe tine (…) te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci Eu te-am ales», zice Domnul oștirilor” (Hagai 2:23). Binecuvântată fie experiența care, oricât de dramatică, dă o nouă valoare pietrei și o face să aibă o strălucire vie. (Review and Herald, 19 decembrie 1907)

Ce șlefuiește Isus chiar acum în viața mea? Cum fac față durerii pe care o simt când El îndepărtează asperitățile din viața mea?

 

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO