Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla În Întuneric, ci va avea lumina vieţii.

(Ioan 8:12)

În cartea Arrows of Desire [„Săgeţile dorinţei”], F. W. Boreham face următoare­ le comentarii pe marginea unui proverb francez: Noaptea, toate pisicile sunt gri. La lumină slabă, creta seamănă foarte bine cu brânza, vinul cu apa, alama cu aurul, o buruiană cu o floare, un ticălos cu un erou. În lumina plumburie de la ivirea zorilor sau de la amurg, duşmanii şi prietenii se aseamănă foarte bine. Multe bătălii au fost câştigate cum a câştigat Ghedeon lupta împotriva madianiţilor, lu­ându-i pe duşmani pe întuneric, aruncându-i în derută şi întorcându-i pe unii îm­potriva altora. La căderea nopţii, un copil mic nu face diferenţa între ciupercile comestibile şi cele otrăvitoare, între bobiţele frumoase, dar dăunătoare şi fructele gustoase din livadă. Un bebeluş, care încă nu are cunoştinţă despre astfel de lucruri, s-ar juca la fel de bucuros cu un şarpe ca şi cu o coardă.

Devotamentul faţă de adevăr presupune un nivel înalt de iluminare a minţii şi de limpezime a gândirii. Pe tărâmul credinţei creştine, lucrurile sunt clare. Este un lucru necugetat să rămâi în beznă spirituală, când adevărul a fost descoperit.

Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte des despre lumină şi despre întuneric. Isus este Lumina lumii. În schimb, Satana este stăpânitorul întunericului. Urma­ şii celui rău umblă în întuneric. Isaia vede în viziune că o negură mare acoperea popoarele (vezi Isaia 60:1,2) şi că, prin venirea lui Mesia, poporul care umbla în întuneric a văzut o mare lumină (vezi Isaia 9:2).

Domnul Isus trebuie să fie Marele nostru Reper. Oricine călătoreşte pe us­cat, pe apă sau pe calea aerului ştie cât de important este să ai un punct de reper sau un semn după care să te orientezi. Nu ne putem permite să rămânem orbi faţă de adevăr, faţă de calea pe care trebuie să mergem. Este necesar să fim mereu deschişi să primim lumină.
De aceea, să ne formăm o gândire care să ne ajute să facem deosebire între bine şi rău, între adevărat şi fals; o gândire în care să nu poată încăpea ceea ce e urât, ieftin, amăgitor şi păcătos. Să dobândim prin Duhul Sfânt înţelegerea spiri­tuală atât de necesară.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO